[76] 22 มิถุนายน 2553 อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

[76] 22 มิถุนายน 2553

อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

          วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553 ณ บริเวณตลาดในอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

 

[75] 22 มิถุนายน 2553 สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

[75] 22 มิถุนายน 2553

สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553 ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองสวรรคโลก

และสถานีตำรวจภูธรสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย            

[72] 12-13 มิถุนายน 2553 ภูทับเบิก อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย พิษณุโลก

[72] 12-13 มิถุนายน 2553

ภูทับเบิก อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย พิษณุโลก

 

รายงานการออกแจกเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

 

เสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2553

        ณ อำเภอหนองแสง อำเภอหนองวัวซอ และอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอนากลาง และอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

อำเภอเอราวัณ อำเภอนาด้วง และอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

 

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2553

      ณ ภูทับเบิก อ.หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

อำเภอด่านซ้าย อำเภอนาแห้ว อำเภอภูเรือ และอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย   

[74] 20 มิถุนายน 2553 อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด

[74] 20 มิถุนายน 2553

อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด

รายงานภาพการออกแจกเอกสาร
หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

ช่วงวันที่ 20 มิถุนายน 2553
/\ /\ /\

[71] 5-6 มิถุนายน 2553 อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ

[71] 5-6 มิถุนายน 2553

อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ

รายงานการออกแจกเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันเสาร์ที่ 5  มิถุนายน  2553

 

  อำเภอบ้านผือ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

อำเภอสังคม,  อำเภอศรีเชียงใหม่, อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย

 

[73] 19 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร

[73] 19 มิถุนายน 2553

กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร

รายงานภาพการออกแจกเอกสาร
หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

ช่วงวันที่ 19 มิถุนายน 2553
/\ /\ /\

[70] 6 มิถุนายน 2553 เคหะบางพลี สมุทรปราการ

[70] 6 มิถุนายน 2553

เคหะบางพลี สมุทรปราการ

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

แจกเอกสาร หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2553 ณ บริเวณ ตลาดการเคหะบางพลี อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994