[58] 11 พฤษภาคม 2553 โรงพักแม่ปิง เชียงใหม่

[58] 11 พฤษภาคม 2553 โรงพักแม่ปิง เชียงใหม่

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2553 ณ บริเวณสถานที่ สถานีตำรวจ (โรงพักแม่ปิง) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

[57] 10 พฤษภาคม 2553 สันทราย ดอยสะเก็ด

[57] 10 พฤษภาคม 2553

สันทราย ดอยสะเก็ด

 

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสารหยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2553  ณ บริเวณสถานที่ ตลาดสันทราย (อ.สันทราย) ,ตลาดดอยสะเก็ด (อ.ดอยสะเก็ด) จ.เชียงใหม่

[54] 8 พฤษภาคม 2553 เมืองเชียงใหม่

[54] 8 พฤษภาคม 2553

เมืองเชียงใหม่

 

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2553 ณ บริเวณสถานที่ ตลาดวโรรส, ตลาดต้นลำใย, ตลาดธานินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

[55] 9 พฤษภาคม 2553 เชียงใหม่ ลำพูน

[55] 9 พฤษภาคม 2553 เชียงใหม่ ลำพูน

 

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2553 ณ บริเวณสถานที่ ตลาดนัดบ้านยวม(อ.สันกำแพง), ตลาดหนองหอย(อ.เมือง), สถานีขนส่งอาเขต(อ.เมือง),ตลาดนัดหนองผึ้ง(อ.สารภี) จ.เชียงใหม่ , ตลาดหนองสวนดอก , ตลาดจตุจักร อ.เมือง จ.ลำพูน

[53] 7 พฤษภาคม 2553 สันกำแพง

[53] 7 พฤษภาคม 2553 สันกำแพง

 

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง 

แจกเอกสาร หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

 

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2553 ณ บริเวณสถานที่ ตลาดบ่อสร้าง, ตลาดอุ๊ยทา, ตลาดนัดคนเดิน(หลังคาร์ฟู) อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

[56] 8-9 พฤษภาคม 2553 กาฬสินธุ์ อุดรธานี สกลนคร นครพนม

[56] 8-9 พฤษภาคม 2553

กาฬสินธุ์ อุดรธานี สกลนคร นครพนม

 

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

   วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม  2553  ณ. อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์, อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี,  อำเภอวาริชภูมิ ตลาดโต้รุ่งและตลาดเลี่ยงเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
วันอาทิตย์ที่  9 พฤษภาคม  2553   ณ. ตลาดสดเทศบาลอำเภอเมือง ,อำเภอพระธาตุพนม, ตลาดอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม, อำเภอพังโคนและอำเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

[52] 7 พฤษภาคม 2553 เมืองเชียงใหม่

[52] 7 พฤษภาคม 2553 เมืองเชียงใหม่

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม  หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา
วันศุกร์ ที่  7 พฤษภาคม  2553  
ณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994