[51] 5 พฤษภาคม 2553 ร้อยเอ็ด ยโสธร

[51] 5 พฤษภาคม 2553 ร้อยเอ็ด ยโสธร

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม  หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันพุธ ที่  5 พฤษภาคม  2553 

 อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

 

[50] 5 พฤษภาคม 2553 เด่นห้า เชียงราย

[50] 5 พฤษภาคม 2553 เด่นห้า เชียงราย

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสารหยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2553 ณ บริเวณ ตลาดเด่นห้า อ.เมือง จ.เชียงราย          

[46] 1-2 พฤษภาคม 2553 พล โคราช บุรีรัมย์ สุรินทร์

[46] 1-2 พฤษภาคม 2553 พล โคราช บุรีรัมย์ สุรินทร์

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2553

 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์

[49] 4 พฤษภาคม 2553 เชียงราย พะเยา

[49] 4 พฤษภาคม 2553 เชียงราย พะเยา

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2553 ณ บริเวณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จ.เชียงราย (ช่วงเช้า)

[45] 30 เมษายน 2553 บึงสามพัน หนองไผ่ นาเฉลียง

[45] 30 เมษายน 2553 บึงสามพัน หนองไผ่ นาเฉลียง

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 

 อำเภอบึงสามพัน อำเภอหนองไผ่ และตำบลนาเฉลียง จังหวัดเพชรบูรณ์

[48] 2-3 พฤษภาคม 2553 เชียงราย

[48] 2-3 พฤษภาคม 2553 เชียงราย

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

[44] 28 เมษายน 2553 โกสุมพิสัย พระยืน เมืองขอนแก่น

[44] 28 เมษายน 2553

โกสุมพิสัย พระยืน เมืองขอนแก่น

 

รายงานการออกแจกเอกสาร หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันพุธที่ 28 เมษายน  2553

 อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม, อำเภอพระยืน, สี่แยกบ้านทุ่ม, บึงทุ่งสร้าง  

ตลาดบ้านดอน และซอยบาดาลติดมหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994