[46] 1-2 พฤษภาคม 2553 พล โคราช บุรีรัมย์ สุรินทร์

[46] 1-2 พฤษภาคม 2553 พล โคราช บุรีรัมย์ สุรินทร์

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2553

 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์

 

[45] 30 เมษายน 2553 บึงสามพัน หนองไผ่ นาเฉลียง

[45] 30 เมษายน 2553 บึงสามพัน หนองไผ่ นาเฉลียง

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 

 อำเภอบึงสามพัน อำเภอหนองไผ่ และตำบลนาเฉลียง จังหวัดเพชรบูรณ์

[42] 27 เมษายน 2553 น้ำพอง กระนวน เมืองขอนแก่น เชียงยืน

[42] 27 เมษายน 2553

น้ำพอง กระนวน เมืองขอนแก่น เชียงยืน

 

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม  หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา  

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2553

 อำเภอน้ำพอง, อำเภอกระนวน, ตลาดบ้านท่าหินจังหวัดขอนแก่น และอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

[44] 28 เมษายน 2553 โกสุมพิสัย พระยืน เมืองขอนแก่น

[44] 28 เมษายน 2553

โกสุมพิสัย พระยืน เมืองขอนแก่น

 

รายงานการออกแจกเอกสาร หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันพุธที่ 28 เมษายน  2553

 อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม, อำเภอพระยืน, สี่แยกบ้านทุ่ม, บึงทุ่งสร้าง  

ตลาดบ้านดอน และซอยบาดาลติดมหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

[41] 26 เมษายน 2553 ขอนแก่น

[41] 26 เมษายน 2553 ขอนแก่น

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม  หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันจันทร์ที่ 26  เมษายน 2553 (เวลา17.30 – 20.45 น)

 ตลาดบ้านหนองใหญ่, ตลาดบ้านโนนทัน และตลาดโต้รุ่ง(หน้าสนง.ประปา) อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

[43] 25-27 เมษายน 2553 สุโขทัย อุตรดิตถ์

[43] 25-27 เมษายน 2553 สุโขทัย อุตรดิตถ์

รายงานรวม 3 วัน ของการแจกเอกสารหยุด !ทำร้ายพระพุทธศาสนา

และเปิดทางแนะนำให้ผู้คนที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า

 

[40] 25 เมษายน 2553 ภูเขียว แก้งคร้อ มัญจาคีรี บ้านไผ่

[40] 25 เมษายน 2553 ภูเขียว แก้งคร้อ มัญจาคีรี บ้านไผ่

รายงานการออกแจกสารสื่อธรรม หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย์ ที่ 25 เมษายน 2553 

ณ อำเภอภูเขียว, อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ และ อำเภอมัญจาคีรี, อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น        

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994