[29] 4 เมษายน 2553 เลย

[29] 4 เมษายน 2553 เลย

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2553  ณ อำเภอเมือง จังหวัดเลย (ในภาคบ่าย)  ^-^

 

[28] 3 เมษายน 2553 ชัยภูมิ

[28] 3 เมษายน 2553 ชัยภูมิ

รายงานการออกแจกเอกสาร... หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา /\

          วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2553  ณ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (ในภาคบ่าย)  ^-^

[25] 27 มีนาคม 2553 กาฬสินธุ์

[25] 27 มีนาคม 2553 กาฬสินธุ์

รายงานการออกแจกเอกสาร... หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนาฯ  

     วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2553 ที่ อ. เมือง จ.กาฬสินธุ์ (ในช่วงภาคบ่าย) :-[

[27] 1 เมษายน 2553 บิ๊กซี ลาดพร้าว

[27] 1 เมษายน 2553 บิ๊กซี ลาดพร้าว

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง /\

แจกเอกสารสื่อธรรม "หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา"

บริเวณหน้าบิ๊กซี_ลาดพร้าว (1 เม.ย. 2553_ครั้งที่ 14) /\

[24] 25 มีนาคม 2553 เมเจอร์รัชโยธิน

[24] 25 มีนาคม 2553 เมเจอร์รัชโยธิน

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง /\

แจกเอกสารสื่อธรรม "หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา"

บริเวณหน้าเมเจอร์รัชโยธิน (25 มี.ค. 2553_ครั้งที่ 13)

[26] 28 มีนาคม 2553 ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์

[26] 28 มีนาคม 2553 ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์

รายงานการออกเผยแพร่ คำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อเป็นการเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง /\ /\ /\

แจกเอกสาร หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา  

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2553  ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ และ จังหวัดร้อยเอ็ด

[23] 21 มีนาคม 2553 จันทบุรี 2

[23] 21 มีนาคม 2553 จันทบุรี 2

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง /\

แจกเอกสาร "หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา"

โดยทีมงานฯ ภาคตะวันออก

เมื่อ 21 มี.ค. 2553 เวลา 12.00 น. - 17.00 น. 

วันนี้ทีมงานฯมาร่วมงานบุญกัน 10 คน

มีผู้รับแจกเอกาสารฯ ไปประมาณ 1,300 ใบ /\  ^-^

/\ /\ /\ ยินดีในบุญกับทุกท่าน ที่ร่วมช่วยกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ ^-^

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994