[31] 11 เมษายน 2553 อุดรธานี

[31] 11 เมษายน 2553 อุดรธานี

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม... หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา 

วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2553 ณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (ภาคบ่าย)

 

[30] 10 เมษายน 2553 มหาสารคาม

[30] 10 เมษายน 2553 มหาสารคาม

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม... หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2553  ณ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (ภาคบ่าย)

[27] 1 เมษายน 2553 บิ๊กซี ลาดพร้าว

[27] 1 เมษายน 2553 บิ๊กซี ลาดพร้าว

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง /\

แจกเอกสารสื่อธรรม "หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา"

บริเวณหน้าบิ๊กซี_ลาดพร้าว (1 เม.ย. 2553_ครั้งที่ 14) /\

[29] 4 เมษายน 2553 เลย

[29] 4 เมษายน 2553 เลย

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2553  ณ อำเภอเมือง จังหวัดเลย (ในภาคบ่าย)  ^-^

[26] 28 มีนาคม 2553 ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์

[26] 28 มีนาคม 2553 ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์

รายงานการออกเผยแพร่ คำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อเป็นการเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง /\ /\ /\

แจกเอกสาร หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา  

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2553  ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ และ จังหวัดร้อยเอ็ด

[28] 3 เมษายน 2553 ชัยภูมิ

[28] 3 เมษายน 2553 ชัยภูมิ

รายงานการออกแจกเอกสาร... หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา /\

          วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2553  ณ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (ในภาคบ่าย)  ^-^

[25] 27 มีนาคม 2553 กาฬสินธุ์

[25] 27 มีนาคม 2553 กาฬสินธุ์

รายงานการออกแจกเอกสาร... หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนาฯ  

     วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2553 ที่ อ. เมือง จ.กาฬสินธุ์ (ในช่วงภาคบ่าย) :-[

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994