[22] 10 มีนาคม 2553 สยามแสควร์

[22] 10 มีนาคม 2553 สยามแสควร์

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง /\

แจกเอกสาร "หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา"

บริเวณสยามสแควร์&ทางขึ้นรถไฟฟ้า BTS (10 มี.ค. 2553_ครั้งที่ 12)

 

[20] 3 มีนาคม 2553 หน้าอาคารซีพี ถนนสีลม

[20] 3 มีนาคม 2553 หน้าอาคารซีพี ถนนสีลม

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง /\

แจกเอกสาร "หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา"

ณ ถนนสีลม บริเวณหน้าอาคารซีพี (3 มี.ค. 2553_ครั้งที่ 11)

[17] 9-12 กุมภาพันธ์ 2553 เชียงราย

[17] 9-12 กุมภาพันธ์ 2553 เชียงราย

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง   /\

 

แจกเอกสาร "หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา" พร้อมเอกสารชี้แจงประกอบฯ เมื่อวันที่ 9 - 10 ก.พ. 2553

[19] 24 กุมภาพันธ์ 2553 เซ็นทรัลลาดพร้าว

[19] 24 กุมภาพันธ์ 2553 เซ็นทรัลลาดพร้าว

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง /\

 

แจกเอกสาร "หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา"

บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (24 ก.พ. 2553_ครั้งที่ 10)

[15] 4 กุมภาพันธ์ 2553 เซียรังสิต

[15] 4 กุมภาพันธ์ 2553 เซียรังสิต

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสาร "หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา"

บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซียร์รังสิต 4 ก.พ. 2553 (ครั้งที่ 8) ค่ะ ;)

ได้รับความเอื้อเฟื้อและสนับสนุนเครื่องเสียงอ่านคำแถลงการณ์ฯ จากคุณเซี๊ยะ(ชนอนุพงศ์) อุ่นใจ ;D

/\ /\ /\ ยินดีในบุญกับทุกๆ ท่านที่ร่วมช่วยกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ ^-^

[18] 17 กุมภาพันธ์ 2553 เซ็นทรัลพระราม 2

[18] 17 กุมภาพันธ์ 2553 เซ็นทรัลพระราม 2

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง /\

 

แจกเอกสาร "หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา"

บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 2 (17 ก.พ. 2553_ครั้งที่ 9)

[14] 29 มกราคม 2553 สวนจตุจักร

[14] 29 มกราคม 2553 สวนจตุจักร

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสาร "หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา" ณ บริเวณ ตลาดสวนจตุจักร (วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553_ครั้งที่ 7)

มี 10 คน ก็ทำ 10 คน นัดหมายกันแค่วันเดียวโดยไม่ลงประกาศในเว็บ ก็มากันอย่างพร้อมเพรียงใจ /\ :D

/\ /\ /\ ยินดีในบุญกับทุกๆ ท่านที่ร่วมช่วยกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรืองค่ะ ^-^

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994