[53] 7 พฤษภาคม 2553 สันกำแพง

[53] 7 พฤษภาคม 2553 สันกำแพง

 

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง 

แจกเอกสาร หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

 

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2553 ณ บริเวณสถานที่ ตลาดบ่อสร้าง, ตลาดอุ๊ยทา, ตลาดนัดคนเดิน(หลังคาร์ฟู) อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

 

[52] 7 พฤษภาคม 2553 เมืองเชียงใหม่

[52] 7 พฤษภาคม 2553 เมืองเชียงใหม่

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม  หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา
วันศุกร์ ที่  7 พฤษภาคม  2553  
ณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

[49] 4 พฤษภาคม 2553 เชียงราย พะเยา

[49] 4 พฤษภาคม 2553 เชียงราย พะเยา

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2553 ณ บริเวณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จ.เชียงราย (ช่วงเช้า)

[51] 5 พฤษภาคม 2553 ร้อยเอ็ด ยโสธร

[51] 5 พฤษภาคม 2553 ร้อยเอ็ด ยโสธร

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม  หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันพุธ ที่  5 พฤษภาคม  2553 

 อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

[48] 2-3 พฤษภาคม 2553 เชียงราย

[48] 2-3 พฤษภาคม 2553 เชียงราย

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

[50] 5 พฤษภาคม 2553 เด่นห้า เชียงราย

[50] 5 พฤษภาคม 2553 เด่นห้า เชียงราย

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสารหยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2553 ณ บริเวณ ตลาดเด่นห้า อ.เมือง จ.เชียงราย          

[46] 1-2 พฤษภาคม 2553 พล โคราช บุรีรัมย์ สุรินทร์

[46] 1-2 พฤษภาคม 2553 พล โคราช บุรีรัมย์ สุรินทร์

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2553

 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994