[87] 16 กรกฎาคม 2553 ถนนสีลม

[87] 16 กรกฎาคม 2553 ถนนสีลม

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2553 ณ บริเวณถนนสีลม และบริเวณหน้าอาคารซีพี (ซี พี ทาวเวอร์) 

 

[86] 9 กรกฎาคม 2553 สะพานควาย

[86] 9 กรกฎาคม 2553 สะพานควาย

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

แจกเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553 ณ บริเวณ หน้าสรรพสินค้าบิ๊กซี (Big-C) สาขาสะพานควาย             

[82] 28 มิถุนายน 2553 ราชภัฎเชียงราย อำเภอเทิง

[82] 28 มิถุนายน 2553

ราชภัฎเชียงราย อำเภอเทิง

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2553 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

[85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์

[85] 3-4 กรกฎาคม 2553

ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์

รายงานภาพการออกแจกเอกสาร
หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

ช่วงวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2553

[81] 26-27 มิถุนายน 2553 อ.พาน, อ.เวียงเชียงรุ้ง, อ.เชียงของ และอ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

[81] 26-27 มิถุนายน 2553

อ.พาน, อ.เวียงเชียงรุ้ง, อ.เชียงของ

และอ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2553 ณ บริเวณตลาดสดเทศบาล อ.พาน,

อ.เวียงเชียงรุ้ง, อ.เชียงของ และอ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

[83] 30 มิถุนายน 2553 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

[83] 30 มิถุนายน 2553

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

[80] 25 มิถุนายน 2553 ชลบุรี

[80] 25 มิถุนายน 2553 ชลบุรี

 

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

          วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2553  จังหวัดชลบุรี บริเวณตลาดรอบเมืองชลบุรี,

หน้ามหาวิทยาลัยบูรพา และ ตลาดหนองมน  

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994