[92] 18-24 กรกฎาคม 2553 เชียงราย

[92] 18-24 กรกฎาคม 2553 เชียงราย

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

 

[91] 19 กรกฎาคม 2553 ตาก

[91] 19 กรกฎาคม 2553 ตาก

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย ทีมงานจังหวัดตาก ร่วมกับ ทีมงานจังหวัดสุโขทัย

[88] 17 กรกฎาคม 2553 ระยอง

[88] 17 กรกฎาคม 2553 ระยอง

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม  2553 ณ จังหวัดระยอง เวลา 10.00 น. บริเวณโลตัส ระยอง (ริมถนนสุขุมวิท)  
และตลาดสดในเมืองระยอง 
 

[90] 18 กรกฎาคม 2553 นครพนม บึงกาฬ สกลนคร อุดรธานี

[90] 18 กรกฎาคม 2553

นครพนม บึงกาฬ สกลนคร อุดรธานี

 

รายงานการออกแจกเอกสาร
หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

***********************

[87] 16 กรกฎาคม 2553 ถนนสีลม

[87] 16 กรกฎาคม 2553 ถนนสีลม

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2553 ณ บริเวณถนนสีลม และบริเวณหน้าอาคารซีพี (ซี พี ทาวเวอร์) 

[89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ

[89] 17 กรกฎาคม 2553

กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ

รายงานการออกแจกเอกสาร
หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

***********************
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553
    การเดินทางออกไปประกาศพระธรรมวินัยในครั้งนี้  มีสมาชิกจำนวน 29  ท่านได้แก่
จังหวัดขอนแก่น (19)  เพชรบูรณ์ (4) หนองคาย (3) กาฬสินธุ์ (2) และร้อยเอ็ด (1) 

[86] 9 กรกฎาคม 2553 สะพานควาย

[86] 9 กรกฎาคม 2553 สะพานควาย

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

แจกเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553 ณ บริเวณ หน้าสรรพสินค้าบิ๊กซี (Big-C) สาขาสะพานควาย             

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994