[74] 20 มิถุนายน 2553 อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด

[74] 20 มิถุนายน 2553

อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด

รายงานภาพการออกแจกเอกสาร
หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

ช่วงวันที่ 20 มิถุนายน 2553
/\ /\ /\

 

[73] 19 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร

[73] 19 มิถุนายน 2553

กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร

รายงานภาพการออกแจกเอกสาร
หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

ช่วงวันที่ 19 มิถุนายน 2553
/\ /\ /\

[70] 6 มิถุนายน 2553 เคหะบางพลี สมุทรปราการ

[70] 6 มิถุนายน 2553

เคหะบางพลี สมุทรปราการ

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

แจกเอกสาร หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2553 ณ บริเวณ ตลาดการเคหะบางพลี อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

[72] 12-13 มิถุนายน 2553 ภูทับเบิก อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย พิษณุโลก

[72] 12-13 มิถุนายน 2553

ภูทับเบิก อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย พิษณุโลก

 

รายงานการออกแจกเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

 

เสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2553

        ณ อำเภอหนองแสง อำเภอหนองวัวซอ และอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอนากลาง และอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

อำเภอเอราวัณ อำเภอนาด้วง และอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

 

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2553

      ณ ภูทับเบิก อ.หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

อำเภอด่านซ้าย อำเภอนาแห้ว อำเภอภูเรือ และอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย   

[69] 30 พฤษภาคม 2553 อำเภอในชัยภูมิและนครราชสีมา

[69] 30 พฤษภาคม 2553

อำเภอในชัยภูมิและนครราชสีมา

รายงานการออกแจกเอกสาร  หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย์ที่ 30  พฤษภาคม  2553 

  ตลาดอำเภอจัตุรัส ตลาดหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส ตลาดอำเภอเนินสง่า

ตลาดตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ตลาดอำเภอบ้านเหลื่อม ตลาดอำเภอคง ตลาดอำเภอพิมาย อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

[71] 5-6 มิถุนายน 2553 อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ

[71] 5-6 มิถุนายน 2553

อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ

รายงานการออกแจกเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันเสาร์ที่ 5  มิถุนายน  2553

 

  อำเภอบ้านผือ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

อำเภอสังคม,  อำเภอศรีเชียงใหม่, อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย

 

[68] 29 พฤษภาคม 2553 หนองหิน วังสะพุง เชียงคาน เมืองเลย

[68] 29 พฤษภาคม 2553

หนองหิน วังสะพุง เชียงคาน เมืองเลย

 

รายงานการออกแจกเอกสาร หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2553

ณ.  ตลาดหนองหิน, อำเภอวังสะพุง, อำเภอเชียงคาน, ชุมชนบริเวณด้านหน้าสถาบันราชภัฏเลย

ตลาดบ้านธาตุ, ตลาดบ้านนาอ้อและตลาดยามเย็นบ้านติ้ว อำเภอเมือง จังหวัดเลย    

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994