[120] 4-5 กันยายน 2553 บางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก

[120] 4-5 กันยายน 2553

บางส่วนของภาคกลางและตะวันออก

รายงานการแจกเอกสาร
หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา
โดย... กลุ่มผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา
**************************************

               การเดินทางไปเปิดเผยพระพุทธศาสนาในครั้งนี้  ประกอบด้วยญาติธรรมจากจังหวัดกรุงเทพฯ(24)
ขอนแก่น(9)  ชลบุรี( 6) เพชรบูรณ์ (4) หนองคาย (3) ตราด (3) กาฬสินธุ์(2) บุรีรัมย์ (2) ร้อยเอ็ด(1) 
จันทบุรี(1)  และปราจีนบุรี ( 1 )  รวม 56  ท่าน รถยนต์จำนวน  11 คัน 

 

[119] 3 กันยายน 2553 ท่าเรือ กทม.

[119] 3 กันยายน 2553 ท่าเรือ กทม.

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

เปิดเผยคำสอนพระพุทธเจ้า 

วันที่ 3 กันยายน  2553

[115] 29 สิงหาคม 2553 หาดใหญ่

[115] 29 สิงหาคม 2553 หาดใหญ่

แจกเอกสารธรรม หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา... วันที่ 29 สิงหาคม 2553... ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

[118] 2 กันยายน 2553 อำเภอปง จุน ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

[118] 2 กันยายน 2553 อำเภอปง จุน ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา 

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันพฤหัสบดีที่ 2  กันยายน 2553 ณ ที่ว่าการอำเภอปง, อำเภอจุน, อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

[114] 28-31 สิงหาคม 2553 กทม.

[114] 28-31 สิงหาคม 2553 กทม.

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

ประกาศคำสอนพระพุทธเจ้า 

วันที่ 28-31 สิงหาคม 2553

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา กรุงเทพมหานคร

[117] กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2553 ชลบุรี

[117] กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2553 ชลบุรี

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย คุณจริยา สระทองห้อย (พี่ปุ๊)

บ้านเลขที่ 144/5 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง(พัทยา) จ.ชลบุรี  โทร.081-8612993

รายงานการแจกเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา เดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2553

[113] 26-27 สิงหาคม 2553 กรุงเทพฯ

[113] 26-27 สิงหาคม 2553 กรุงเทพฯ

ประกาศคำสอนพระพุทธเจ้าและเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง
แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา... คู่มือ หนังสืออุทิศบุญที่ได้ผล...
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2553... ในพื้นที่ กรุงเทพฯ

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994