[93] 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ภาคอีสาน

[93] 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ภาคอีสาน

 

รายงานการออกแจกเอกสาร
หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

***********************
วันเสาร์ที่  31  กรกฎาคม  2553
                การเดินทางออกไปประกาศพระธรรมวินัยให้รุ่งเรืองในรอบนี้   
เป็นการเผยแผ่ในระดับอำเภอของภาคอีสาน  ครบจำนวน  344  อำเภอ  และจำนวน 20  จังหวัด


สมาชิกรวม 58  ท่าน
ได้แก่จังหวัดขอนแก่น(15)  กรุงเทพฯ (9)  ร้อยเอ็ด (7)  เพชรบูรณ์ (6) หนองคาย (3) กาฬสินธุ์ (2)
นครราชสีมา (2) ปราจีนบุรี (1) อำนาจเจริญ (1) อุบลราชธานี (1) ระยอง (1) ตราด (1) จันทบุรี (1) 
ประเทศกาน่า (1) ประเทศเบลเยี่ยม (1) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (6)   

 

[94] พฤษภาคม – กรกฎาคม 2553 ชลบุรี

[94] พฤษภาคม – กรกฎาคม 2553 ชลบุรี

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย คุณจริยา สระทองห้อย (พี่ปุ๊)

บ้านเลขที่ 144/5 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง(พัทยา) จ.ชลบุรี  โทร.081-8612993

เริ่มแจกเอกสารหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2553   
และได้แจกเอกสารฯไปแล้วประมาณ 5,000 ชุด

[90] 18 กรกฎาคม 2553 นครพนม บึงกาฬ สกลนคร อุดรธานี

[90] 18 กรกฎาคม 2553

นครพนม บึงกาฬ สกลนคร อุดรธานี

 

รายงานการออกแจกเอกสาร
หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

***********************

[92] 18-24 กรกฎาคม 2553 เชียงราย

[92] 18-24 กรกฎาคม 2553 เชียงราย

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

[89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ

[89] 17 กรกฎาคม 2553

กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ

รายงานการออกแจกเอกสาร
หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

***********************
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553
    การเดินทางออกไปประกาศพระธรรมวินัยในครั้งนี้  มีสมาชิกจำนวน 29  ท่านได้แก่
จังหวัดขอนแก่น (19)  เพชรบูรณ์ (4) หนองคาย (3) กาฬสินธุ์ (2) และร้อยเอ็ด (1) 

[91] 19 กรกฎาคม 2553 ตาก

[91] 19 กรกฎาคม 2553 ตาก

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย ทีมงานจังหวัดตาก ร่วมกับ ทีมงานจังหวัดสุโขทัย

[88] 17 กรกฎาคม 2553 ระยอง

[88] 17 กรกฎาคม 2553 ระยอง

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม  2553 ณ จังหวัดระยอง เวลา 10.00 น. บริเวณโลตัส ระยอง (ริมถนนสุขุมวิท)  
และตลาดสดในเมืองระยอง 
 

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994