[98] 4 -7 สิงหาคม 2553 ถนนสีลม

[98] 4 -7 สิงหาคม 2553 ถนนสีลม

รายงานการออกแจกเอกสาร
หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

เปิดเผยพระธรรมวินัยห้รุ่งเรือง
โดย ด.ต.ปิยะวัฒน์ บุญรัตนานันต์  (ดาบต้น)
แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา..........ประมาณ 600 ชุด
แจกหนังสืออุทิศบุญที่ได้ผล                                    ประมาณ  400 เล่ม
          
ระหว่างวันที่ 4 -7 สิงหาคม 2553 ณ พื้นที่  ถนนสีลม  ถนนสุริวงค์ ถนนสี่พระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

 

[97] 3 สิงหาคม 2553 บางรัก

[97] 3 สิงหาคม 2553 บางรัก

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย ด.ต.ปิยะวัฒน์ บุญรัตนานันต์  (ดาบต้น)

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา..........ประมาณ 400 ชุด
       
                                        
วันนี้อังคารที่ 3 สิงหาคม 2553 ณ พื้นที่ เขตตรวจ สน.บางรัก กรุงเทพมหานคร

[93] 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ภาคอีสาน

[93] 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ภาคอีสาน

 

รายงานการออกแจกเอกสาร
หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

***********************
วันเสาร์ที่  31  กรกฎาคม  2553
                การเดินทางออกไปประกาศพระธรรมวินัยให้รุ่งเรืองในรอบนี้   
เป็นการเผยแผ่ในระดับอำเภอของภาคอีสาน  ครบจำนวน  344  อำเภอ  และจำนวน 20  จังหวัด


สมาชิกรวม 58  ท่าน
ได้แก่จังหวัดขอนแก่น(15)  กรุงเทพฯ (9)  ร้อยเอ็ด (7)  เพชรบูรณ์ (6) หนองคาย (3) กาฬสินธุ์ (2)
นครราชสีมา (2) ปราจีนบุรี (1) อำนาจเจริญ (1) อุบลราชธานี (1) ระยอง (1) ตราด (1) จันทบุรี (1) 
ประเทศกาน่า (1) ประเทศเบลเยี่ยม (1) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (6)   

[96] 2 สิงหาคม 2553 สน.บางรัก

[96] 2 สิงหาคม 2553 สน.บางรัก

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย ด.ต.ปิยะวัฒน์ บุญรัตนานันต์  (ดาบต้น)

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนาประมาณ 400 ชุด

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2553 ณ พื้นที่เขตตรวจ สน.บางรัก กรุงเทพมหานคร

[94] พฤษภาคม – กรกฎาคม 2553 ชลบุรี

[94] พฤษภาคม – กรกฎาคม 2553 ชลบุรี

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย คุณจริยา สระทองห้อย (พี่ปุ๊)

บ้านเลขที่ 144/5 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง(พัทยา) จ.ชลบุรี  โทร.081-8612993

เริ่มแจกเอกสารหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2553   
และได้แจกเอกสารฯไปแล้วประมาณ 5,000 ชุด

[95] 1 สิงหาคม 2553 บ้านเอื้ออาทร กระทุ่มแบน

[95] 1 สิงหาคม 2553 บ้านเอื้ออาทร กระทุ่มแบน

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย ด.ต.ปิยะวัฒน์ บุญรัตนานันต์  ( ดาบต้น)

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2553 ณ โครงการบ้านเอื้ออาทร กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

[92] 18-24 กรกฎาคม 2553 เชียงราย

[92] 18-24 กรกฎาคม 2553 เชียงราย

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994