[82] 28 มิถุนายน 2553 ราชภัฎเชียงราย อำเภอเทิง

[82] 28 มิถุนายน 2553

ราชภัฎเชียงราย อำเภอเทิง

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2553 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 

[81] 26-27 มิถุนายน 2553 อ.พาน, อ.เวียงเชียงรุ้ง, อ.เชียงของ และอ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

[81] 26-27 มิถุนายน 2553

อ.พาน, อ.เวียงเชียงรุ้ง, อ.เชียงของ

และอ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2553 ณ บริเวณตลาดสดเทศบาล อ.พาน,

อ.เวียงเชียงรุ้ง, อ.เชียงของ และอ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

[78] 24 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สกลนคร

[78] 24 มิถุนายน 2553

กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สกลนคร

รายงานภาพการออกแจกเอกสาร
หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

ช่วงวันที่ 24 มิถุนายน 2553

 /\ /\ /\

[80] 25 มิถุนายน 2553 ชลบุรี

[80] 25 มิถุนายน 2553 ชลบุรี

 

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

          วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2553  จังหวัดชลบุรี บริเวณตลาดรอบเมืองชลบุรี,

หน้ามหาวิทยาลัยบูรพา และ ตลาดหนองมน  

[77] 23 มิถุนายน 2553 ตาก

[77] 23 มิถุนายน 2553 ตาก

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

          วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2553 ณ ศาลากลางจังหวัดตาก และ ตลาดสดเทศเทศบาลจ.ตาก

[79] 24 มิถุนายน 2553 ลำปาง

[79] 24 มิถุนายน 2553 ลำปาง

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

          วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2553 ณ บริเวณสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง,

ตลาดสดเทศบาลเมืองลำปาง , ตลาด อ.งาว จ.ลำปาง , หน่วยงานการไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 

[76] 22 มิถุนายน 2553 อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

[76] 22 มิถุนายน 2553

อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

          วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553 ณ บริเวณตลาดในอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994