[67] 26 พฤษภาคม 2553 งานสัปดาห์วันวิสาขบูชา สนามหลวง กรุงเทพฯ

[67] 26 พฤษภาคม 2553

งานสัปดาห์วันวิสาขบูชา สนามหลวง กรุงเทพฯ

รายงานการออกแจกเอกสาร  หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2553 
บริเวณงานงานสัปดาห์วันวิสาขบูชา สนามหลวง กรุงเทพ

 

[66] 23 พฤษภาคม 2553 ชัยภูมิ นครราชสีมา

[66] 23 พฤษภาคม 2553

ชัยภูมิ นครราชสีมา

 

รายงานการออกแจกเอกสาร  หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย์ที่ 23  พฤษภาคม  2553

  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ   อำเภอแก้งสนามนาง   อำเภอบัวใหญ่  อำเภอสีดา  อำเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา

[62] 15 พฤษภาคม 2553 ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

[62] 15 พฤษภาคม 2553

ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม  หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

โดย...กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย    วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม  2553

   ณ.  อำเภอโพนทอง,  อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด,   อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ตลาดเทศบาลอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ , ตลาดนากลาง, ตลาดนิกรธานี, ตลาดโต้รุ่ง,  ตลาดหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี

[65] 22 พฤษภาคม 2553 อุบลรัตน์ ภูเวียง โนนสัง

[65] 22 พฤษภาคม 2553

อุบลรัตน์ ภูเวียง โนนสัง

 

รายงานการออกแจกเอกสาร  หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันเสาร์ที่ 22  พฤษภาคม  2553

  อำเภออุบลรัตน์  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  อำเภอโนนสัง   จังหวัดหนองบัวลำภู

[60] 13 พฤษภาคม 2553 ขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์

[60] 13 พฤษภาคม 2553 ขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม   หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันพฤหัสบดี ที่ 13  พฤษภาคม  2553    

... ณ อำเภอเขาสวนกวาง, ตลาดคนเดินในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ...

อำเภอโนนสะอาด, อำเภอกุมภวาปี, อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี และอำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์

[63] 16 พฤษภาคม 2553 อุบลราชธานี สุรินทร์ มหาสารคาม

[63] 16 พฤษภาคม 2553

อุบลราชธานี สุรินทร์ มหาสารคาม

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม  หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

โดย ... กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย   วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม  2553

  ...............  ณ.ตลาดบ้านดู่   ,   อำเภอวารินชำราบ  ,   ตลาดเจริญศรี   จังหวัดอุบลราชธานี  ...............

ตลาดโต้รุ่งและตลาดสถานีรถไฟ, ตลาดอำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์ และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

[59] 13 พฤษภาคม 2553 อำเภอแม่สาย, อำเภอเชียงแสนและอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

[59] 13 พฤษภาคม 2553

อำเภอแม่สาย, อำเภอเชียงแสน

และอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2553    ตลาดอำเภอแม่สาย, ตลาดอำเภอเชียงแสน, ตลาดอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย 

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994