[17] 9-12 กุมภาพันธ์ 2553 เชียงราย

[17] 9-12 กุมภาพันธ์ 2553 เชียงราย

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง   /\

 

แจกเอกสาร "หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา" พร้อมเอกสารชี้แจงประกอบฯ เมื่อวันที่ 9 - 10 ก.พ. 2553

 

[15] 4 กุมภาพันธ์ 2553 เซียรังสิต

[15] 4 กุมภาพันธ์ 2553 เซียรังสิต

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสาร "หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา"

บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซียร์รังสิต 4 ก.พ. 2553 (ครั้งที่ 8) ค่ะ ;)

ได้รับความเอื้อเฟื้อและสนับสนุนเครื่องเสียงอ่านคำแถลงการณ์ฯ จากคุณเซี๊ยะ(ชนอนุพงศ์) อุ่นใจ ;D

/\ /\ /\ ยินดีในบุญกับทุกๆ ท่านที่ร่วมช่วยกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ ^-^

[12] 15 มกราคม 2553 รามคำแหง (สนามกีฬาแห่งชาติ)

[12] 15 มกราคม 2553 รามคำแหง (สนามกีฬาแห่งชาติ)

เปิดเผยพระธรรมวินัย ให้รุ่งเรือง   /\ /\ /\

 

ณ.บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง (สนามกีฬาแห่งประเทศไทย) 15 มกราคม 2553_ครั้งที่ 5

[14] 29 มกราคม 2553 สวนจตุจักร

[14] 29 มกราคม 2553 สวนจตุจักร

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสาร "หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา" ณ บริเวณ ตลาดสวนจตุจักร (วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553_ครั้งที่ 7)

มี 10 คน ก็ทำ 10 คน นัดหมายกันแค่วันเดียวโดยไม่ลงประกาศในเว็บ ก็มากันอย่างพร้อมเพรียงใจ /\ :D

/\ /\ /\ ยินดีในบุญกับทุกๆ ท่านที่ร่วมช่วยกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรืองค่ะ ^-^

[11] 31 ธันวาคม 2552 ชุมแพ

[11] 31 ธันวาคม 2552 ชุมแพ

เปิดเผยพระธรรมวินัย ให้รุ่งเรือง

 โดยทีมแจกเอกสาร "หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา" (เฉพาะกิจ)

ณ ตลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2552

เป็นการรวมทีมกันเป็นครั้งแรก ประกอบไปด้วย ทีม  จ.เพชรบูรณ์, จ.ขอนแก่น, จ.บุรีรัมย์, จ.นครราชสีมา และ ทีมกรุงเทพฯ ค่ะ :-[
แสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ ความสามัคคี และ การรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวของกลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาธรรมวินัย ค่ะ /\ ^-^

[13] 22 มกราคม 2553 ธรรมศาสตร์ (ฝั่งท่าพระจันทร์)

[13] 22 มกราคม 2553 ธรรมศาสตร์ (ฝั่งท่าพระจันทร์)

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง /\ /\ /\

 

ณ.บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฝั่งท่าพระจันทร์)

วันศุกร์ที่ 22 ม.ค. 2553_ครั้งที่ 6 ^-^

/\ /\ /\ ยินดีในบุญกับทุกๆ ท่านที่ร่วมช่วยกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ :)

[10] 27 ธันวาคม 2552 ขอนแก่น

[10] 27 ธันวาคม 2552 ขอนแก่น

รายงาน “ปลุกชาวพุทธ... ให้เอาพระพุทธเจ้ากลับคืน”  ครั้งที่ 14

ณ.  เขตชุมชนสามเหลี่ยม และ เขตชุมชนหนองแวงตราชู อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โดยทีมขอนแก่นร่วมกับร้อยเอ็ดและมหาสารคาม

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2552    เวลา 11.10 - 20.25 น.

--------------------------------------------------

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994