[25] 27 มีนาคม 2553 กาฬสินธุ์

[25] 27 มีนาคม 2553 กาฬสินธุ์

รายงานการออกแจกเอกสาร... หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนาฯ  

     วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2553 ที่ อ. เมือง จ.กาฬสินธุ์ (ในช่วงภาคบ่าย) :-[

 

[24] 25 มีนาคม 2553 เมเจอร์รัชโยธิน

[24] 25 มีนาคม 2553 เมเจอร์รัชโยธิน

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง /\

แจกเอกสารสื่อธรรม "หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา"

บริเวณหน้าเมเจอร์รัชโยธิน (25 มี.ค. 2553_ครั้งที่ 13)

[20] 3 มีนาคม 2553 หน้าอาคารซีพี ถนนสีลม

[20] 3 มีนาคม 2553 หน้าอาคารซีพี ถนนสีลม

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง /\

แจกเอกสาร "หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา"

ณ ถนนสีลม บริเวณหน้าอาคารซีพี (3 มี.ค. 2553_ครั้งที่ 11)

[23] 21 มีนาคม 2553 จันทบุรี 2

[23] 21 มีนาคม 2553 จันทบุรี 2

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง /\

แจกเอกสาร "หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา"

โดยทีมงานฯ ภาคตะวันออก

เมื่อ 21 มี.ค. 2553 เวลา 12.00 น. - 17.00 น. 

วันนี้ทีมงานฯมาร่วมงานบุญกัน 10 คน

มีผู้รับแจกเอกาสารฯ ไปประมาณ 1,300 ใบ /\  ^-^

/\ /\ /\ ยินดีในบุญกับทุกท่าน ที่ร่วมช่วยกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ ^-^

[19] 24 กุมภาพันธ์ 2553 เซ็นทรัลลาดพร้าว

[19] 24 กุมภาพันธ์ 2553 เซ็นทรัลลาดพร้าว

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง /\

 

แจกเอกสาร "หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา"

บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (24 ก.พ. 2553_ครั้งที่ 10)

[22] 10 มีนาคม 2553 สยามแสควร์

[22] 10 มีนาคม 2553 สยามแสควร์

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง /\

แจกเอกสาร "หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา"

บริเวณสยามสแควร์&ทางขึ้นรถไฟฟ้า BTS (10 มี.ค. 2553_ครั้งที่ 12)

[18] 17 กุมภาพันธ์ 2553 เซ็นทรัลพระราม 2

[18] 17 กุมภาพันธ์ 2553 เซ็นทรัลพระราม 2

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง /\

 

แจกเอกสาร "หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา"

บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 2 (17 ก.พ. 2553_ครั้งที่ 9)

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994