[281] 16 พฤศจิกายน 2557 นครปฐม

[281] 16 พฤศจิกายน 2557 นครปฐม

 

จำนวนคน 50 คน 
แจกไปทั้งหมดประมาณ 7,000 แผ่น

จุดที่ 1 เวลา 07.30 น. รถออกจากไอที สแควร์ หลักสี่

จุดที่ 2 เวลา 08.00 น. รถออกจากปั้มเอสโซ่ (ตรงข้ามสมาคมชาวปักษ์ใต้) ถ.กาญจนาภิเษก
เดินทางโดย รถทัวร์

 

[280] 26 ตุลาคม 2557 เรือด่วนเจ้าพระยา

 [280] 26 ตุลาคม 2557 เรือด่วนเจ้าพระยา

 

จำนวนคน 66 คน 
แจกไปทั้งหมดประมาณ 10,500 แผ่น

[276] 20 กรกฏาคม 2557 ปราจีนบุรี

 [276] 20 กรกฏาคม 2557 ปราจีนบุรี

 

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนคน 54 คน 
มาจาก 
ลาว 4 ท่าน
(จุดที่ 1) 05.00 น. รถออกจากปั้ม ESSO ตรงข้ามสมาคมชาวปักษ์ใต้ (ถ.กาญจนาภิเษก) 
(จุดที่ 2) 05.30 น. รถออกจากไอทีสแควร์ หลักสี่

เดินทางกลับในเวลาเย็น
แจกไปทั้งหมดประมาณ 8,700 แผ่น

[279] 21 กันยายน 2557 อุดรธานี

[279] 21 กันยายน 2557 อุดรธานี

 

จำนวนคน 65 คน 
แจกไปทั้งหมดประมาณ 14,000 แผ่น
รับคน
(จุดที่ 1) 20.00 น. รถออกจากปั้ม ESSO ตรงข้ามสมาคมชาวปักษ์ใต้ (ถ.กาญจนาภิเษก) 
(จุดที่ 2) 21.00 น. รถออกจากไอทีสแควร์ หลักสี่

[274] 22 มิถุนายน 2557 ประจวบคีรีขันธ์

 [274] 22 มิถุนายน 2557 ประจวบคีรีขันธ์

 

จำนวนคน 63 คน 
มาจาก 
ลาว 9 ท่าน
(จุดที่ 1) 04.30 น. รถออกจากไอทีสแควร์ หลักสี่
(จุดที่ 2) 05.00 น. รถออกจากปั้ม ESSO ตรงข้ามสมาคมชาวปักษ์ใต้ (ถ.กาญจนาภิเษก) 

เดินทางกลับในเวลาเย็น
แจกไปทั้งหมดประมาณ 8,000 แผ่น

[278] 24 สิงหาคม 2557 จันทบุรี

[278] 24 สิงหาคม 2557 จันทบุรี

 

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัดจันทบุรี
จำนวนคน 59 คน

 รับคน

(จุดที่ 1) 03.00 น. รถออกจากปั้ม ESSO ตรงข้ามสมาคมชาวปักษ์ใต้ (ถ.กาญจนาภิเษก)
(จุดที่ 2) 03.30 น. รถออกจากไอทีสแควร์ หลักสี่
และคนพื้นที่ จ.จันทบุรี
เดินทางกลับในเวลาเย็น
แจกไปทั้งหมดประมาณ 10,000 แผ่น

[272] 18 พฤษภาคม 2557 ลพบุรี

[272] 18 พฤษภาคม 2557 ลพบุรี

 

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัดลพบุรี
จำนวนคน 67 คน 
มาจาก 
อุบลราชธานี 2 ท่าน
ลาว 5 ท่าน
ฮอนแลนด์ 1 ท่าน
สงขลา 1 ท่าน

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994