[285] 21-22 มีนาคม 2558 ชุมพร

[285] 21-22 มีนาคม 2558 ชุมพร

 

21-22 มีนาคม 2558 แจกสื่อ "ชุมพร"
จำนวน 44 คน

 

 

[284] 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 เชียงใหม่

[284] 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 เชียงใหม่

 

14-15 กุมภาพันธ์ 2558 แจกสื่อ "เชียงใหม่"

[280] 26 ตุลาคม 2557 เรือด่วนเจ้าพระยา

 [280] 26 ตุลาคม 2557 เรือด่วนเจ้าพระยา

 

จำนวนคน 66 คน 
แจกไปทั้งหมดประมาณ 10,500 แผ่น

[282] 21 ธันวาคม 2557 ปทุมธานีและนนทบุรี

[282] 21 ธันวาคม 2557 ปทุมธานีและนนทบุรี

 

จำนวนคน 53 คน 

[279] 21 กันยายน 2557 อุดรธานี

[279] 21 กันยายน 2557 อุดรธานี

 

จำนวนคน 65 คน 
แจกไปทั้งหมดประมาณ 14,000 แผ่น
รับคน
(จุดที่ 1) 20.00 น. รถออกจากปั้ม ESSO ตรงข้ามสมาคมชาวปักษ์ใต้ (ถ.กาญจนาภิเษก) 
(จุดที่ 2) 21.00 น. รถออกจากไอทีสแควร์ หลักสี่

[281] 16 พฤศจิกายน 2557 นครปฐม

[281] 16 พฤศจิกายน 2557 นครปฐม

 

จำนวนคน 50 คน 
แจกไปทั้งหมดประมาณ 7,000 แผ่น

จุดที่ 1 เวลา 07.30 น. รถออกจากไอที สแควร์ หลักสี่

จุดที่ 2 เวลา 08.00 น. รถออกจากปั้มเอสโซ่ (ตรงข้ามสมาคมชาวปักษ์ใต้) ถ.กาญจนาภิเษก
เดินทางโดย รถทัวร์

[278] 24 สิงหาคม 2557 จันทบุรี

[278] 24 สิงหาคม 2557 จันทบุรี

 

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัดจันทบุรี
จำนวนคน 59 คน

 รับคน

(จุดที่ 1) 03.00 น. รถออกจากปั้ม ESSO ตรงข้ามสมาคมชาวปักษ์ใต้ (ถ.กาญจนาภิเษก)
(จุดที่ 2) 03.30 น. รถออกจากไอทีสแควร์ หลักสี่
และคนพื้นที่ จ.จันทบุรี
เดินทางกลับในเวลาเย็น
แจกไปทั้งหมดประมาณ 10,000 แผ่น

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994