[289] 23 สิงหาคม 2558 มหาสารคาม

 

 

[289] 23 สิงหาคม 2558 มหาสารคาม

  

23 สิงหาคม 2558 แจกสื่อ "มหาสารคาม"

 จำนวน 24 คน

 

 

[288] 26 กรกฎาคม 2558 กาฬสินธุ์ มหาสารคาม

 

[288] 26 กรกฎาคม 2558 กาฬสินธุ์ มหาสารคาม

  

26 กรกฎาคม 2558 แจกสื่อ "กาฬสินธุ์ มหาสารคาม"

จำนวน 24 คน

 

[285] 21-22 มีนาคม 2558 ชุมพร

[285] 21-22 มีนาคม 2558 ชุมพร

 

21-22 มีนาคม 2558 แจกสื่อ "ชุมพร"
จำนวน 44 คน

 

[287] 24 พฤษภาคม 2558 สมุทรสาคร

[287] 24 พฤษภาคม 2558 สมุทรสาคร

  

24 พฤษภาคม 2558 แจกสื่อ "สมุทรสาคร"
จำนวน 17 คน

[284] 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 เชียงใหม่

[284] 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 เชียงใหม่

 

14-15 กุมภาพันธ์ 2558 แจกสื่อ "เชียงใหม่"

[286] 26 เมษายน 2558 หาดใหญ่

[286] 26 เมษายน 2558 หาดใหญ่

  

26 เมษายน 2558 แจกสื่อ "หาดใหญ่"
จำนวนคน คน 27 คน

[282] 21 ธันวาคม 2557 ปทุมธานีและนนทบุรี

[282] 21 ธันวาคม 2557 ปทุมธานีและนนทบุรี

 

จำนวนคน 53 คน 

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994