[276] 20 กรกฏาคม 2557 ปราจีนบุรี

 [276] 20 กรกฏาคม 2557 ปราจีนบุรี

 

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนคน 54 คน 
มาจาก 
ลาว 4 ท่าน
(จุดที่ 1) 05.00 น. รถออกจากปั้ม ESSO ตรงข้ามสมาคมชาวปักษ์ใต้ (ถ.กาญจนาภิเษก) 
(จุดที่ 2) 05.30 น. รถออกจากไอทีสแควร์ หลักสี่

เดินทางกลับในเวลาเย็น
แจกไปทั้งหมดประมาณ 8,700 แผ่น

 

[274] 22 มิถุนายน 2557 ประจวบคีรีขันธ์

 [274] 22 มิถุนายน 2557 ประจวบคีรีขันธ์

 

จำนวนคน 63 คน 
มาจาก 
ลาว 9 ท่าน
(จุดที่ 1) 04.30 น. รถออกจากไอทีสแควร์ หลักสี่
(จุดที่ 2) 05.00 น. รถออกจากปั้ม ESSO ตรงข้ามสมาคมชาวปักษ์ใต้ (ถ.กาญจนาภิเษก) 

เดินทางกลับในเวลาเย็น
แจกไปทั้งหมดประมาณ 8,000 แผ่น

[269] 16 มีนาคม 2557 พิษณุโลก

 

[269] 16 มีนาคม 2557 พิษณุโลก

 

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัด พิษณุโลก
จำนวนคน 64 คน ออกจาก ปั้มเอสโซ่ 22.00 น.
แจกไปทั้งหมดประมาณ 8,100 แผ่น

[272] 18 พฤษภาคม 2557 ลพบุรี

[272] 18 พฤษภาคม 2557 ลพบุรี

 

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัดลพบุรี
จำนวนคน 67 คน 
มาจาก 
อุบลราชธานี 2 ท่าน
ลาว 5 ท่าน
ฮอนแลนด์ 1 ท่าน
สงขลา 1 ท่าน

[268] 16 กุมภาพันธ์ 2557 นครนายก

[268] 16 กุมภาพันธ์ 2557 นครนายก

 
 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ไปแจกสื่อที่จังหวัด นครนายก
จำนวนคน 57 คน ออกจาก ปั้มเอสโซ่ 06.30 น.
แจกไปทั้งหมดประมาณ 7,000 แผ่น

[266] 19 มกราคม 2557 เพชรบุรี


[266] 19 มกราคม 2557 เพชรบุรี


 

จำนวนคน 45 คน ออกจาก ปั้มเอสโซ่ 06.30 น.
เอกสารแจกสื่อทั้งหมด ประมาณ 12,000 แผ่น
แจกไปทั้งหมดประมาณ 9,000 แผ่น

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994