[262] 22 กันยายน 2556 สมุทรสงคราม

[262] 22 กันยายน 2556 สมุทรสงคราม

 
วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ไปแจกสื่อที่สมุทรสงคราม จำนวนคน ๔๕ คน
ออกจาก ปั้มเอสโซ่ ๐๗.๒๐ น. ถึงจังหวัด สมุทรสงคราม
เอกสารแจกสื่อทั้งหมด ประมาณ ๗,๖๐๐ แผ่น
แจกไปทั้งหมด ๕,๒๐๐ แผ่น
 

[261] 25 สิงหาคม 2556 นนทบุรี

[261] 25 สิงหาคม 2556 นนทบุรี

 
วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ไปแจกสื่อที่นนทบุรี จำนวนคน ๔๕ คน 
 
ออกจาก ไอทีสแควร์ ๐๘.๐๐ น.
เอกสารแจกสื่อทั้งหมด ประมาณ ๑๒,๕๐๐ แผ่น
แจกไปทั้งหมด ประมาณ ๗๐๐๐

[257] 9 มิถุนายน 2556 กาญจนบุรี

[257] 9 มิถุนายน 2556 กาญจนบุรี

 

กาญจนบุรีวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 สมาชิก 30 ท่าน

เดินทางโดยรถบัส 1 คัน แจกสื่อได้ 9,400 ชุดโดยประมาณ

[259] 28 กรกฎาคม 2556 นครสวรรค์

[259] 28 กรกฎาคม 2556 นครสวรรค์

 
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปแจกสื่อที่นครสวรรค์
รถออกจากปั้มเอสโซ่ เวลา ๐๒.๔๕ น. จำนวนคน ๒๔ คน
ไปรับคนที่ไอทีสแควร์ จำนวนคน ๒๐ คน รวมเป็น ๔๔ คน
เอกสารแจกสื่อทั้งหมด ประมาณ ๑๒,๐๐๐ แผ่น

[256] 28 เมษายน 2556 สุพรรณบุรี

[256] 28 เมษายน 2556 สุพรรณบุรี

 

สุพรรณบุรี

 

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556

 

สมาชิก 41 ท่าน

เดินทางโดยรถบัส 1 คัน

แจกสื่อได้  5,800  ชุดโดยประมาณ

[258] 30 มิถุนายน 2556 พระนครศรีอยุธยา

[258] 30 มิถุนายน 2556 พระนครศรีอยุธยา

 
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปแจกสื่อที่อยุธยา
รถออกจาก ปั้มเอสโซ่ เวลา ๐๖.๔๕ น.
จำนวนคน ที่ไปแจกสื่อ ๔๕ ท่าน
ออกจาก ไอทีสแควร์๐๗.๓๐ น. ถึงจังหวัดอยุธยา ๐๘.๕๐ น.
เอกสารแจกสื่อทั้งหมด ประมาณ ๑๓,๔๗๒ แผ่น
แจกไปทั้งหมด ๑๓,๓๔๒

[255] 31 มีนาคม 2556 นครราชสีมา

[255] 31 มีนาคม 2556 นครราชสีมา

 

โคราช

 

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2556

 

สมาชิก 41 ท่าน

จากกรุงเทพฯ 33 ท่าน

จากขอนแก่น 3 ท่าน

จากโคราช 1 ท่าน

จากสกลนคร 4 ท่าน (ในท้อง 1 ท่าน)

 

เดินทางโดยรถบัส 1 คัน

แจกสื่อได้ 14,000 ชุดโดยประมาณ

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994