รวม คำถาม-คำตอบ กิจกรรมแจกสื่อฯ

รวม คำถาม-คำตอบ กิจกรรมแจกสื่อ

หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุด! ทำบาปให้กับตนเอง

หยุด! ถวายทอง – เงิน

แด่พระภิกษุและสามเณร

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/question/931-sumq

  

คำถาม-คำตอบ

 

ทำไมพระถึงรับทอง-เงินไม่ได้  ?

เมื่อพระรับทอง-เงินแล้วโทษร้ายแรงขนาดไหน ?

ส่งผลถึงใครบ้าง ?

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/question/917-q001

 

พระที่รับทอง-เงินไปแล้ว ต้องอาบัติไปแล้วจะแก้ไขอย่างไร ?

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/question/928-q002

 

ถ้าไม่ให้พระรับเงิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในวัด

ทั้งค่ารถ ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกเยอะแยะ

จะทำอย่างไรล่ะ ?

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/question/897-q003

 

พระรับเงินเพื่อผู้อื่น ผิดหรือไม่ ?

รับเงินเพื่อไปสร้างวัดหรือสถานที่อื่น ผิดหรือไม่ ?

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/question/910-q004

 

พระอริยสงฆ์หรือพระอรหันต์รับเงินผิดหรือไม่ ?

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/question/915-q005

 

กฐิน, ผ้าป่า ที่นำเงินไปถวายพระ ผิดหรือไม่ ?

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/question/929-q006

 

เงินนิตยภัตที่ให้พระเปิดบัญชีรับเงินผิดหรือไม่ ?

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/question/912-q007

 

เงินก็แค่โลหะ, กระดาษ หรือแค่ธาตุ 4 ไม่ใช่หรือ ?

จะเลี่ยงรับเป็นเช็ค หรือใบปวารณาได้หรือไม่ ?

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/question/907-q008

 

สามเณรก็ต้องเว้นจากรับทองและเงินด้วยใช่หรือไม่ ?

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/question/911-q009

 

โยมสามารถเตือนพระได้ด้วยหรือ ?

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/question/925-q010

 

กิจกรรมแจกสื่อ หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุดทำบาปให้กับตนเอง

หยุดถวายทอง-เงิน แด่พระภิกษุและสามเณร

มีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง ?

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/question/930-q011

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994