[4] 5 ธันวาคม 2552 ฮ่องกง 1

[4] 5 ธันวาคม 2552 ฮ่องกง 1

ร่วมช่วยกัน เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย พี่จิ๋ว (อัญชิสา สังข์แสง), คุณบุญลักษณ์ จินดานิล และ คณะ จาก ประเทศฮ่องกง ค่ะ  /\  ^-^

5 ธันวาคม พ.ศ. 2552

 
D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994