[235] มกราคม, กุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2555 UK

[235] มกราคม, กุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2555 UK

กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ที่ประเทศอังกฤษ

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษ

-------------------------------------------------------------------------------------------

เริ่มตั้งแต่วันที่  5 มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม 2555                           
ณ.เมือง Lenham, Maidstone, West Malling Bluewater, Gravesend, Gillingham(เมือง Kent), 
Hastings, East(เมือง Sussex), Crawley, Dorking, (เมือง Surrey, ห้าง  Westfield, Hammersmith, London 

 

[234] 29 ม.ค. 22 และ 25 ก.พ. 2, 11, 18 และ 22 มี.ค. 2555 สวิสเซอร์แลนด์ 4

[234] 29 ม.ค. 22 และ 25 ก.พ. 2, 11, 18 และ 22 มี.ค. 2555

สวิสเซอร์แลนด์ 4

กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา
   “ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑” 
(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)
“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

รูปแจกสื่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  29/ม.ค. , 22 และ 25/ก.พ. , 2, 11, 18 และ 22/มี.ค. 2555
เมืองที่ไปแจก : Zurich, Visp, Stadelhofen, Wettingen, Wil, Kloten, Winterthur 

[228] 8, 17, 18, 20 และ 24 ธ.ค. 54 8, 10, 15, 22 และ 29 ม.ค. 55 UK

[228] 8, 17, 18, 20 และ 24 ธ.ค. 54 8, 10, 15, 22 และ 29 ม.ค. 55 UK

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”

(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”

( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

<<< วันที่ 8, 17, 18, 20 และ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2554>>>

<<<วันที่ 8, 10, 15, 22 และ 29 มกราคม พ.ศ. 2555 >>>

สถานที่แจกสื่อธรรมะ ภาคกลางกรุงลอนดอน

ภาคตะวันตกของอังกฤษ ณ เมือง Newbury

[232] 12 และ 22 ม.ค. 4, 5, 7, 8 และ 15 ก.พ. 4 มี.ค. 2555 UK

[232] 12 และ 22 ม.ค. 4, 5, 7, 8 และ 15 ก.พ. 4 มี.ค. 2555 UK

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”

(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”

( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

   

<<< วันที่ 12 และ 22 มกราคม พ.ศ.2555 >>>

<<<วันที่ 4, 5, 7, 8 และ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 >>>

และ <<<วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555 >>>

ยินดีในบุญกับน้องพงศกร โกฉัยพัฒน์(น้องเอส)ที่ได้เดินทางมาร่วมแจกสื่อธรรมในการสามัคคีธรรมที่ประเทศอังกฤษ

สถานที่แจกสื่อธรรมะ ภาคกลางกรุงลอนดอน

[227] ธันวาคม 2554, 17 และ 25 มกราคม 2555 สวิสเซอร์แลนด์ 3

[227] ธันวาคม 2554, 17 และ 25 มกราคม 2555

สวิสเซอร์แลนด์ 3

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา
   “ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑” 
(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)
“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

รูปแจกสื่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประจำเดือนธันวาคม 2554, 17 และ 25 มกราคม 2555
เมืองที่ไปแจก : Oerlikon, Hombectikon, Horgen,Wollerau, Zurich, Rupperswil  

[184] 4-20 มีนาคม 2554 KENT, LONDON

[184] 4-20 มีนาคม 2554  KENT, LONDON

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันที่ 4, 13, 14, 16, 17, 20  มีนาคม 2554  
ณ เมือง  CAMBERLEY ที่ SURREY,  PUTNEY, HAMMERSMITH, LEICESTER SQUARE, PICCADILLY CLRCUS , 
BLUEWATER(เมือง KENT) , ROBERT BRIDGE EAST SUSSEX, TUNBRIDGE WELLS  (กรุงลอนดอน)

[225] 17, 19, 22 และ 29 พ.ย. 3, 6, 10, 13, 15, 17, 21, 24, 26, 29 และ 31 ธ.ค. 54 2 ม.ค. 55 UK

[225] 17, 19, 22 และ 29 พ.ย.

3, 6, 10, 13, 15, 17, 21, 24, 26,  29 และ 31 ธ.ค. 54 2 ม.ค. 55 UK

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษ

-------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 17, 19, 22 และ 29 พ.ย 3, 6, 10, 13, 15, 17, 21, 24, 26, 29 และ 31 ธันวาคม 2554 2 ม.ค. 2555


ณ.เมืองMaidstone, Bluewater,Gravesend (เมืองKent)  Crawley,Dorking   (เมืองSurrey) 
 
กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษ ครั้งนี้มาร่วมงาน   
มีคุณ Mr.James Waghorn  คุณติ๋ม คุณแอน  คุณณี น้องแนจ น้องจุ๋ม น้องทอมมัส น้องเอ็ดเว็ดร์ 
 

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994