[175] 22 มกราคม 2554 LONDON

[175] 22 มกราคม 2554 LONDON

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554 

 

[172] 13 มกราคม 2554 กรุงลอนดอน (ประเทศอังกฤษ)

[172] 13 มกราคม 2554

กรุงลอนดอน (ประเทศอังกฤษ)

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2554
ณ ห้างฯ Westfield Shepherbush , Chinatown , และ London Victoria Station กรุงลอนดอน (ประเทศอังกฤษ)

[163] 6 ธันวาคม 2553 กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

[163] 6 ธันวาคม 2553 กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม  2553 
ณ ห้าง Westfield Shepherbush,Maidstone,Bluewater-Kat,Chinatown

และPatney กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ

[170] 1 มกราคม 2554 กรุงลอนดอน (ประเทศอังกฤษ)

[170] 1 มกราคม 2554

กรุงลอนดอน (ประเทศอังกฤษ)

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2554 
ณ ห้างฯ Westfield Shepherbush และ Chinatown กรุงลอนดอน ( ประเทศอังกฤษ)

[162] 5 ธันวาคม 2553 ประเทศฮ่องกง

[162] 5 ธันวาคม 2553 ประเทศฮ่องกง

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม  2553 ณ ประเทศฮ่องกง

[166] 16 ธันวาคม 2553 LONDON

[166] 16 ธันวาคม 2553 LONDON

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2553 
ณ ห้างฯWestfield Shepherbush ,  Bluewater-Kat และ Dokking กรุงลอนดอน ( ประเทศอังกฤษ)

[149] 11 พฤศจิกายน 2553 กรุงลอนดอน

[149] 11 พฤศจิกายน 2553 กรุงลอนดอน

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ประเทศอังกฤษ

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน  2553 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994