[204] 12, 17, 23, 24 และ 31 กรกฎาคม 2554 UK

[204] 12, 17, 23, 24 และ 31 เดือนกรกฎาคม 2554 UK

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”
(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันที่ 12,17,23,24 และ 31 กรกฎาคม 2554

สถานที่แจกสื่อธรรมะ ณ เมือง Hammersmith,Wimbledon,Putney,charing Cross,Leicester Square ใจกลางกรุงลอนดอน และภาคตะวันตกของอังกฤษ ณ เมือง Reading,Newbury,Salisbury,Stonehenge Avebury

 

[203] 5, 8, 14, 17, 18 และ 24 กรกฎาคม 2554 UK

[203] 5, 8, 14, 17, 18 และ 24 กรกฎาคม 2554 UK

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษ

-------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 5, 8, 14, 17, 18 และ 24  กรกฎาคม  2554
ณเมือง  BLUEWATER, และมหาวิทยาลัย  UNIVERSITY OF CANTERBURY(เมืองKENT)
กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษ ครั้งนี้มาร่วมงานกันจำนวน 8 ท่าน
รวมทั้งชาวทิพย์ไม่ทราบจำนวน  โดยแบ่งการทำงานกัน 2 สาย
                      

[194] 24-25 เมษายน, 1 และ 7 พฤษภาคม 2554 ตะวันตกและกลางอังกฤษ

[194] 24-25 เมษายน, 1 และ 7 พฤษภาคม 2554

ตะวันตกและกลางอังกฤษ

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”
(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)
“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันที่ 24-25 เมษายน, วันที่  1 และ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2554  
ณ เมือง NEWBURY BERKSHIRE ภาคตะวันตกของอังกฤษ 
และ เมือง PUTNY, LEICESTER SQUARE ภาคกลาง(กรุงลอนดอน)

[201] พฤษภาคม-มิถุนายน 2554 UK

[201] พฤษภาคม-มิถุนายน 2554 UK

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษ

-------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่7,14,12,19,26พฤภาคม 9,18,25,28มิถุนายน2554
ณ เมือง MAIDSTONE,  BLUEWATER,   CANTERBURY, ( เมือง KENT)  ,DORKING ,REDHILL , CROYDON ,CRAWLEY (เมือง SURREY) OXFORD (เมือง OXFORDSHIRE) WESTFIELD  (กรุง LONDON) 

[193] มีนาคม-พฤษภาคม 2554 UK

[193] มีนาคม-พฤษภาคม 2554 UK

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”
(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)
“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)
-------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 30 มีนาคม 2554
วันที่ 7,9,16,21,28,30 เมษายน 2554
วันที่ 5,7,12,14,19,21,23 พฤษภาคม 2554
  
ณ เมือง maidston, bluewater,Tunbridge wells, Ashford, (เมือง Kent) Eastbourne, Hastings, Brighton, East Grinstead (เมือง Sussex)  Dorking, Reigate, Redhill,Croydon (เมือง Surruy) และในเมืองหลวง  กลางกรุงลอนดอน

[197] 9 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2554 UK

[197] 9 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2554 UK

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

-------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และ วันที่ 1 มิถุนายน 2554  
เมือง NEWBURY BERKSHIRE ภาคตะวันตกของอังกฤษ 
และ เมือง PUTNY, LEICESTER SQUARE ภาคกลาง(กรุงลอนดอน)  

[190] 17 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2554 HONGKONG

[190] 17 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2554

HONGKONG

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”
(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)
“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี” 
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันที่ 17 เมษายน และ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2554  

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994