[140] 24 ตุลาคม 2553 เขตเก๋าหล่งเส่ง (ประเทศฮ่องกง)

[140] 24 ตุลาคม 2553 เขตเก๋าหล่งเส่ง (ประเทศฮ่องกง)

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ประเทศฮ่องกง

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2553 ณ บริเวณ เขตเก๋าหล่งเส่ง (ประเทศฮ่องกง) 

 

[138] 16-19 ตุลาคม 2553 ณ กรุงลอนดอน

[138] 16-19 ตุลาคม 2553 ณ กรุงลอนดอน

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ประเทศอังกฤษ

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันที่ 16 - 19 ตุลาคม 2553 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

[128] 12 กันยายน 2553 WIMBLEDON LONDON

[128] 12 กันยายน 2553 WIMBLEDON LONDON

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ประเทศอังกฤษ

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2553 ณ บริเวณใจกลางเมือง กรุงลอนดอน(WIMBLEDON LONDON) 

[134] 3 ตุลาคม 2553 เขตเก๋าหล่งเส่ง (ประเทศฮ่องกง)

[134] 3 ตุลาคม 2553 เขตเก๋าหล่งเส่ง (ประเทศฮ่องกง)

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ประเทศฮ่องกง

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2553 ณ บริเวณ เขตเก๋าหล่งเส่ง (ประเทศฮ่องกง) 

[124] 9 กันยายน 2553 LONDON

[124] 9 กันยายน 2553 LONDON

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ประเทศอังกฤษ

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553 
ณ เมืองวิมเบอร์ดัน กรุงลอนดอน ( WIMBLEDON LONDON )
และ บริเวณถนนปากทางข้าวัดพุทธประทีป( COULONNE ROAD.WIMBLEDON LONDON )

[129] 20 กันยายน 2553 กรุงลอนดอน

[129] 20 กันยายน 2553 กรุงลอนดอน

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ประเทศอังกฤษ

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2553 ณ บริเวณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ(WIMBLEDON LONDON) 

[213] 31 สิงหาคม และ 1, 3, 8, 16 และ 8 กันยายน 2554 UK

[213] 31 สิงหาคม และ 1, 3, 8, 16 และ 18 กันยายน 2554 UK

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

   “ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”

(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”

( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันที่ 31 สิงหาคม และวันที่ 1, 3, 8. 16 และ 18 กันยายน 2554

สถานที่แจกสื่อธรรมะ ณ เมือง Putney,charing Cross,Leicester Square,Hammersmith ใจกลางกรุงลอนดอน

และภาคตะวันตกของอังกฤษ ณ เมือง Newbury

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994