[116] 30 สิงหาคม 2553 ประเทศอังกฤษ

[116] 30 สิงหาคม 2553 ประเทศอังกฤษ

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ประเทศอังกฤษ

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

 

[84] 4 กรกฎาคม 2553 ฮ่องกง 7

[84] 4 กรกฎาคม 2553 ฮ่องกง 7

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสารหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2553 (ครั้งที่ 7) ณ เกาหล่งเส่ง(ประเทศฮ่องกง)

[47] 2 พฤษภาคม 2553 ฮ่องกง 6

[47] 2 พฤษภาคม 2553 ฮ่องกง 6

รายงานแจกเอกสาร "หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา" เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2553 (จัดวันแรงงาน) _ครั้งที่ 6

[64] 18 พฤษภาคม 2553 ประเทศกาน่า

[64] 18 พฤษภาคม 2553 ประเทศกาน่า

แจ้งเรื่อง แจกเอกสารเผยแผ่สื่อธรรม หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา ที่ประเทศ กาน่า

วันที่ ๑๘ พ.ค.๒๕๕๓ ทีมงาน ๑ คน  โดยไปพบทูตการค้าไทย ณ. สถานทูตการค้าไทย ประเทศกาน่า

[21] 4 มีนาคม 2553 ฮ่องกง 5

[21] 4 มีนาคม 2553 ฮ่องกง 5

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง /\

[61] 15 พฤษภาคม 2553 ประเทศกาน่า

[61] 15 พฤษภาคม 2553 ประเทศกาน่า

รายงานแจกเอกสารสื่อธรรม  หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

 

วันเสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2553  ทีร้านอาหาร และนวดไทย ประเทศกาน่า

[16] 7 กุมภาพันธ์ 2553 ฮ่องกง 2

[16] 7 กุมภาพันธ์ 2553 ฮ่องกง 2

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย พี่จิ๋ว (อัญชิสา สังข์แสง), คุณบุญลักษณ์ จินดานิล

และ คณะ จาก ประเทศ ฮ่องกง   ^-^

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. [4] 5 ธันวาคม 2552 ฮ่องกง 1
D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994