[223] 17, 30 และ 31 ตุลาคม 5 และ 13 พฤศจิกายน 4, 5 และ 6 ธันวาคม 2554 UK

 

[223] 17, 30 และ 31 ตุลาคม 5 และ 13 พฤศจิกายน

4, 5 และ 6 ธันวาคม 2554 UK

 

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”

(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”

( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันที่ 17, 30 และ 31 ตุลาคม วันที่ 5 และ 13 พฤศจิกายน วันที่ 4, 5 และ 6 ธันวาคม พ.ศ.2554

สถานที่แจกสื่อธรรมะ ภาคกลางกรุงลอนดอน

ภาคตะวันตกของอังกฤษ ณ เมือง Newbury และเมืองมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในโลก  Oxford University

 

[219] ตุลาคม และ พฤศจิกายน 2554 UK

[219] ตุลาคม และ พฤศจิกายน 2554 UK

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษ

-------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 13-15-20-22-27-29 ต.ค. และ 1-3-6-12 พ.ย. 2554
ณ.เมืองMaidstone, Bluewater(เมือง.Kent) London, Wimbledon, 

[215] สิงหาคม กันยายน และ ตุลาคม 2554 UK

[215] สิงหาคม กันยายน และ ตุลาคม 2554 UK

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษ

-------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 4-21 สิงหาคม / วันที่ 3-10-17-20-24 กันยายน / วันที่ 1-8 ตุลาคม 2554 
ณ สนามบินHEATHRON AIRPORT
กรุงลอนดอนสู่สนามบินสุวรรณภูมประเทศไทย
 
กลับจากประเทศไทย มาอังกฤษไปแจกต่อ ณ เมือง
 
MAIDSTONE, BLUWATERZ(เมืองKENT) DORKING,CRAWLEY(เมืองSURREY) WESTFIELD STRATFORD EAST LONDON, HASTINGS,BRIGHTON, เมือง(SUSSEX)

[218] ตุลาคม 2554 สวิสเซอร์แลนด์ 2

[218] ตุลาคม 2554 สวิสเซอร์แลนด์ 2

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา
“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑” 
(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)
“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)
 รูปแจกสื่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ …โดย....นางบุษรัสกรณ์ เบามัณณ

ประจำเดือนตุลาคม 2554

เมืองที่ไปแจก
Pfaffikon (Seedamm center), Staefa, Kusnacht,Turbenthal, Erlenbach (ร้าน Tai Pan),
Ruti (ร้าน Chiang Mai, ร้าน Lemongrass  Uetikon am see (สถานีรถไฟ, ร้านศาลาไทย),
Zurich,Rupperswil 

[214] 20 กันยายน 2554 สวิสเซอร์แลนด์

[214] 20 กันยายน 2554 สวิสเซอร์แลนด์

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

   “ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑” 
(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)
“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)
 รูปแจกสื่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ …โดย....นางบุษรัสกรณ์ เบามัณณ
เมืองที่ไปแจก: Stäfa ,Rupperswill,Wetzikon, Hinwil,Zurich,Uetikon am See, หน้าร้านNam ,บนรถไฟ ร้านอาหารไทย Thaiorchid Meilen http://www.thai-orchid.ch , ร้านอาหารอิสานบ้านเฮา Wetzikon http://banhow.ch/thaishop 

[216] 24 และ 28 กันยายน 2554 และ 3, 4, 7, 9 และ 15 ตุลาคม 2554 UK

[216] 24 และ 28 กันยายน 2554 และ 3, 4, 7, 9 และ 15 ตุลาคม 2554 UK

 

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

  “ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”

(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”

( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

 

วันที่ 24,28 เดือนกันยายน 2554 และวันที่ 3,4,7,9,15 เดือนตุลาคม  2554

สถานที่แจกสื่อธรรมะ ภาคกลางกรุงลอนดอน

และภาคตะวันตกของอังกฤษ ณ เมือง Newbury

[211] 2, 4, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 28 และ 30 สิงหาคม 2554 UK

[211] 2, 4, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 28 และ 30 สิงหาคม 2554 UK

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

   “ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”

(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”

( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันที่ 2, 4, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 28 และ 30 สิงหาคม 2554

สถานที่แจกสื่อธรรมะ ณ เมือง Putney,charing Cross,Leicester Square,London eye ใจกลางกรุงลอนดอน

และภาคตะวันตกของอังกฤษ ณ เมือง Newbury

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994