[189] 10 เมษายน 2554 WIMBLEDON

[189] 10 เมษายน 2554 WIMBLEDON

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2554 
ณ เมือง WIMBLEDON LONDON

 

[188] 31 มีนาคม และ 3-7 เมษายน 2554 อังกฤษ

[188] 31 มีนาคม และ 3-7 เมษายน 2554 อังกฤษ

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันที่ 31 มีนาคม, 3, 7 เมษายน   2554  
ณ เมือง  WESTFIELD SHOPPING CENTRE, SHEPHERDS BUSH(กรุงลอนดอน), BLUEWATER  MAIDSTONE (เมือง KENT)

[180] 10 กุมภาพันธ์ 2554 MAIDSTONE, WIMBLEDON, PUTNEY LONDON

[180] 10 กุมภาพันธ์ 2554

MAIDSTONE, WIMBLEDON, PUTNEY LONDON

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554
ณ เมือง MAIDSTONE(KENT), เมือง WIMBLEDON, PUTNEY LONDON

[183] 24-26 กุมภาพันธ์ 2554 LONDON, SURREY, KENT

[183] 24-26 กุมภาพันธ์ 2554

LONDON, SURREY, KENT

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2554 
ณ เมือง MORDEN, LEICESTER SQUARE, CHARING CROSS (LONDON) , CAMBERLEY(เมือง SURREY) 
และ BLUEWATER (เมือง KENT)

[178] 3 กุมภาพันธ์ 2554 LONDON

[178] 3 กุมภาพันธ์ 2554 LONDON

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554
ณ ห้างฯ WESTFIELD SHEPHERD'S BUSH, CHINATOWN,  HYDE PARK CORNER, BLUE WATER,  ROEHAMPTON ที่ KENT 

[181] 17 กุมภาพันธ์ 2554 LONDON, KENT

[181] 17 กุมภาพันธ์ 2554 LONDON, KENT

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
ณ ห้างฯ SOUTH KENSINGTON,  WESTFIELD SHEPHERBUS (LONDON) และ MAIDSTONE (KENT) 

[176] 26-27 มกราคม 2554 HOLBORN LEICESTER SQUARE

[176] 26-27 มกราคม 2554

HOLBORN LEICESTER SQUARE

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันที่ 26-27 มกราคม 2554
มาร่วมงานกันครั้งนี้มี 5 ท่าน คือ พี่น้อม, พี่จอย, พี่ติ๋ม, คุณปลา, คุณสุรีรัตน์(น้องนัท) ...

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994