4 กรกฎาคม 2553 ฮ่องกง 7 [84]

4 กรกฎาคม 2553 ฮ่องกง 7 [84]

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดยกลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย  ประเทศฮ่องกง

แจกเอกสารหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2553 (ครั้งที่ 7) ณ เกาหล่งเส่ง(ประเทศฮ่องกง)

 

18 พฤษภาคม 2553 ประเทศกาน่า [64]

18 พฤษภาคม 2553 ประเทศกาน่า [64]

แจ้งเรื่อง แจกเอกสารเผยแผ่สื่อธรรม หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา ที่ประเทศ กาน่า

วันที่ ๑๘ พ.ค.๒๕๕๓ ทีมงาน ๑ คน  โดยไปพบทูตการค้าไทย ณ. สถานทูตการค้าไทย ประเทศกาน่า

4 มีนาคม 2553 ฮ่องกง 5 [21]

4 มีนาคม 2553 ฮ่องกง 5 [21]

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง/\

โดย กลุ่มอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย ประเทศฮ่องกง

15 พฤษภาคม 2553 ประเทศกาน่า [61]

15 พฤษภาคม 2553 ประเทศกาน่า [61]

รายงานแจกเอกสารสื่อธรรม  หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

โดย  อุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย      ณ.ประเทศ กาน่า

วันเสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2553  ทีร้านอาหาร และนวดไทย ประเทศกาน่า

7 กุมภาพันธ์ 2553 ฮ่องกง 2 [16]

7 กุมภาพันธ์ 2553 ฮ่องกง 2 [16]

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย พี่จิ๋ว(อัญชิสา สังข์แสง),คุณบุญลักษณ์ จินดานิล และ คณะ จาก ประเทศ ฮ่องกง   ^-^

2 พฤษภาคม 2553 ฮ่องกง 6 [47]

2 พฤษภาคม 2553 ฮ่องกง 6 [47]

รายงานแจกเอกสาร "หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดยกลุ่มอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย ประเทศฮ่องกง

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2553(จัดวันแรงงาน) _ครั้งที่ 6

5 ธันวาคม 2552 ฮ่องกง 1 [4]

5 ธันวาคม 2552 ฮ่องกง 1 [4]

ร่วมช่วยกัน เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย พี่จิ๋ว(อัญชิสา สังข์แสง),คุณบุญลักษณ์ จินดานิล และ คณะ จาก ประเทศฮ่องกง ค่ะ  /\  ^-^

5 ธันวาคม พ.ศ.2552

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email