15 พฤษภาคม 2553 ประเทศกาน่า [61]

15 พฤษภาคม 2553 ประเทศกาน่า [61]

รายงานแจกเอกสารสื่อธรรม  หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

โดย  อุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย      ณ.ประเทศ กาน่า

วันเสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2553  ทีร้านอาหาร และนวดไทย ประเทศกาน่า

 

2 พฤษภาคม 2553 ฮ่องกง 6 [47]

2 พฤษภาคม 2553 ฮ่องกง 6 [47]

รายงานแจกเอกสาร "หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดยกลุ่มอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย ประเทศฮ่องกง

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2553(จัดวันแรงงาน) _ครั้งที่ 6

7 กุมภาพันธ์ 2553 ฮ่องกง 2 [16]

7 กุมภาพันธ์ 2553 ฮ่องกง 2 [16]

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย พี่จิ๋ว(อัญชิสา สังข์แสง),คุณบุญลักษณ์ จินดานิล และ คณะ จาก ประเทศ ฮ่องกง   ^-^

4 มีนาคม 2553 ฮ่องกง 5 [21]

4 มีนาคม 2553 ฮ่องกง 5 [21]

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง/\

โดย กลุ่มอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย ประเทศฮ่องกง

5 ธันวาคม 2552 ฮ่องกง 1 [4]

5 ธันวาคม 2552 ฮ่องกง 1 [4]

ร่วมช่วยกัน เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย พี่จิ๋ว(อัญชิสา สังข์แสง),คุณบุญลักษณ์ จินดานิล และ คณะ จาก ประเทศฮ่องกง ค่ะ  /\  ^-^

5 ธันวาคม พ.ศ.2552

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email