ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่นมี 26 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองขอนแก่น 396,522

[1] 7 กันยายน 2552 ขอนแก่น

[10] 27 ธันวาคม 2552 ขอนแก่น

[35] 18 เมษายน 2553 น้ำหนาว คอนสาร หนองเรือ และอำเภออื่น ๆ

[41] 26 เมษายน 2553 ขอนแก่น

[42] 27 เมษายน 2553 น้ำพอง กระนวน เมืองขอนแก่น เชียงยืน

[44] 28 เมษายน 2553 โกสุมพิสัย พระยืน เมืองขอนแก่น

[60] 13 พฤษภาคม 2553 ขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์

[217] ธันวาคม 2553-กันยายน 2554 หมู่บ้านในเมืองขอนแก่น

[328] ส.ค. - ก.ย. 61 ขอนแก่น
2 บ้านฝาง 54,464    
3 พระยืน 34,534 [44] 28 เมษายน 2553 โกสุมพิสัย พระยืน เมืองขอนแก่น  
4 หนองเรือ 93,422 [35] 18 เมษายน 2553 น้ำหนาว คอนสาร หนองเรือ และอำเภออื่น ๆ [340] 27-28 ก.ค. 62 หนองบัวลำภูและพื้นที่ในภาคอีสาน 
5 ชุมแพ 123,351

[11] 31 ธันวาคม 2552 ชุมแพ

[39] 24 เมษายน 2553 วังสะพุง ภูกระดึง ชุมแพ

[328] ส.ค. - ก.ย. 61 ขอนแก่น

[340] 27-28 ก.ค. 62 หนองบัวลำภูและพื้นที่ในภาคอีสาน

6 สีชมพู 78,268   [340] 27-28 ก.ค. 62 หนองบัวลำภูและพื้นที่ในภาคอีสาน 
7 น้ำพอง 113,766 [42] 27 เมษายน 2553 น้ำพอง กระนวน เมืองขอนแก่น เชียงยืน  
8 อุบลรัตน์ 44,541 [65] 22 พฤษภาคม 2553 อุบลรัตน์ ภูเวียง โนนสัง [340] 27-28 ก.ค. 62 หนองบัวลำภูและพื้นที่ในภาคอีสาน 
9 กระนวน 78,765 [42] 27 เมษายน 2553 น้ำพอง กระนวน เมืองขอนแก่น เชียงยืน  
10 บ้านไผ่ 101,214 [40] 25 เมษายน 2553 ภูเขียว แก้งคร้อ มัญจาคีรี บ้านไผ่  
11 เปือยน้อย 19,981    
12 พล 87,294 [46] 1-2 พฤษภาคม 2553 พล โคราช บุรีรัมย์ สุรินทร์  
13 แวงใหญ่ 29,554    
14 แวงน้อย 42,142    
15 หนองสองห้อง 78,086    
16 ภูเวียง 72,085 [65] 22 พฤษภาคม 2553 อุบลรัตน์ ภูเวียง โนนสัง [340] 27-28 ก.ค. 62 หนองบัวลำภูและพื้นที่ในภาคอีสาน 
17 มัญจาคีรี 71,738 [40] 25 เมษายน 2553 ภูเขียว แก้งคร้อ มัญจาคีรี บ้านไผ่  
18 ชนบท 48,853    
19 เขาสวนกวาง 32,304 [60] 13 พฤษภาคม 2553 ขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์  
20 ภูผาม่าน 22,808   [340] 27-28 ก.ค. 62 หนองบัวลำภูและพื้นที่ในภาคอีสาน 
21 ซำสูง 23,647    
22 โคกโพธิ์ไชย 25,487    
23 หนองนาคำ 23,798   [340] 27-28 ก.ค. 62 หนองบัวลำภูและพื้นที่ในภาคอีสาน 
24 บ้านแฮด 38,620    
25 โนนศิลา 26,485    
26 เวียงเก่า 19,926   [340] 27-28 ก.ค. 62 หนองบัวลำภูและพื้นที่ในภาคอีสาน 
  รวมขอนแก่น 1,781,655    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=40&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดขอนแก่น

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994