ภาพรวมการแจกสื่อฯ ทั้งประเทศไทย

การแจกสื่อ

#หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

#หยุดทำบาปให้กับตนเอง

#หยุดถวายทองเงินแด่พระภิกษุและสามเณร

---------- (เอกสารสื่อ หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา! หยุดถวาย ทอง-เงินแด่พระภิกษุและสามเณร ) ---------

 

ได้เริ่มแจกสื่อครั้งแรกอย่างเป็นทางการโดยมีจัดทำรายงานไว้ที่ จังหวัดขอนแก่น คือ

ทริปแรกคือ [1] 7 กันยายน 2552 ขอนแก่น

---------- (ความเป็นมาของกิจกรรมแจกสื่อฯ) ---------

และครั้งล่าสุดคือ

[364] 23 และ 27 มิถุนายน 2567 นครปฐม

 

รวมเวลาทั้งสิ้นเกินกว่า 10 ปี แจกเอกสารไปประมาณ 2,000,000 + - ชุด

(ยังมีอีกเป็นสิบเป็นร้อยทริปที่แจกเอกสารคนเดียวหรือกลุ่มย่อย

ที่ไม่ได้เขียนรายงานอย่างเป็นทางการ)

 

โดยการแจกสื่อยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา! หยุดถวาย ทอง-เงินแด่พระภิกษุและสามเณร

ในช่วงแรกมีเป้าหมายคือแจกให้ได้ครบทุกจังหวัด ทุกอำเภอ

และทีมงานก็ได้บรรลุเป้าหมายแรกโดยแจกได้ครบทุกจังหวัด

เกือบทุกอำเภอ (บางอำเภอไม่ได้แจก)

เลยมีการวางแผนกันใหม่โดยจะแจกสื่อในอำเภอต่างๆด้วย

และมาบรรลุเป้าหมาย แต่ก็ยังไม่ครบทุกอำเภอด้วยเหตุบางประการ

(ภาคใต้บางอำเภอไม่ได้แจก

และภาคอีสานบางอำเภอแจกแล้วแต่เป็นการแจกสื่อช่วงแรกไม่ได้บันทึกประวัติไว้)

ในทริปที่ 236 และ 237

[236] 31-7 เมษายน 2555 ทริปปิดท้ายสยามประเทศ

[237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย

ซึ่งใช้เวลาทั้งสิ้นเกือบ 3 ปีกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

 

แต่การทำงานช่วงแรกๆนั้นใช้รถยนต์ส่วนตัวในการแจกสื่อ

เช่น มีรถยนต์ส่วนตัว 5 คัน แบ่งกันไปแจกสื่อคนละ 6 อำเภอ รวมทริปนั้นแจกสื่อได้ 30 อำเภอ

ทำให้มีบางอำเภอที่เคยแจกสื่อไปแล้วแต่ยังไม่ทั่วถึง

เนื่องจากผู้รับสื่อมีเป็นพันๆคนแต่มีผู้แจกแค่ 4-5 คน อีกทั้งยังมีเวลาจำกัดในการแจกสื่ออีกด้วย

รวมทั้งสภาพความเป็นจริง ตำบลบางตำบล ใหญ่กว่าอำเภอก็มี

แจกสื่อไปได้แค่ครึ่งตลาดแต่สื่อที่นำไปหมดก็มี

แจกสื่อไปได้ซักพักฝนตกแจกสื่อไม่ได้ทั่วถึงก็มี

 

ทำให้มีการแจกสื่อรอบที่สองเกิดขึ้น

โดยการแจกสื่อรอบที่สองนี้เน้นความทั่วถึงในการแจกสื่อ

พาหนะหลักที่ใช้ในการแจกสื่อที่เป็นรถบัสเป็นหลัก

แต่ละทริปมีผู้เข้าร่วมประมาณ 40-70 คน

เน้นอำเภอและชุมชนที่มีขนาดใหญ่เป็นหลัก

โดยการแจกสื่อรอบสองนี้จะแจกสื่อประมาณเดือนละ 1 ครั้ง (หากไม่เกิดเหตุสุดวิสัย)

ทุกครั้งที่มีการแจกสื่อจะมีการเสนอจังหวัดที่จะไปแจกสื่อครั้งต่อไปและทำการจับสลาก

เมื่อได้จังหวัดใดก็จะไปแจกสื่อในจังหวัดนั้นต่อไป

หลังจากนั้นก็มีการโหวตวันที่สมาชิกพร้อมที่สุดที่จะไปแจกสื่อในเดือนถัดไป

 

แต่ระยะหลังคณะแจกสื่อฯ เหลือจำนวนน้อยลง

จึงเปลี่ยนพาหนะมาเป็นรถตู้และรถส่วนตัวตามความเหมาะสม

  

เพื่อแจกแจงการทำงานให้เห็นภาพได้ชัดเจนทีมงานจึงได้ทำตารางสรุปการแจกสื่อในประเทศไทยทั้งหมด

โดยแยกเป็นการแจกสื่อรอบแรกและรอบสอง ตามรายละเอียดด้านล่าง

 

 

 

 

ภาคกลาง+ กรุงเทพฯ

 

ลำดับที่ จังหวัด

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

อำเภอ

/ เขต

ทั้งหมด

อำเภอ / เขต

ที่แจกสื่อฯ แล้ว

รอบแรก

อำเภอ / เขต

ที่แจกสื่อฯ แล้ว

รอบต่อมา

อำเภอ / เขต

ที่ยังไม่ได้แจกสื่อฯ

รอบต่อมา

  กรุงเทพฯ
5,686,252 50 50 20 30
1 สมุทรปราการ 1,241,610 6 5 6 0
2 นนทบุรี 1,156,271 6 5 ุ6 0
3 นครสวรรค์ 1,073,142 15 15 14 1
4 ปทุมธานี 1,053,158 7 7 6 1
5 เพชรบูรณ์ 994,397 11 9 11 0
6 นครปฐม 882,184 7 7 7 0
7 พิษณุโลก 856,376 9 9 9 0
8 สุพรรณบุรี 848,066 10 10 10 0
9 พระนครศรีอยุธยา 797,970 16 16 16 0
10 ลพบุรี 757,970 11 7 11 0
11 กำแพงเพชร 728,631 11 11 11 0
12 สระบุรี 629,216 13 12 11 2
13 สุโขทัย 602,713 9 9 9 0
14 พิจิตร 548,855 12 12 12 0
15 สมุทรสาคร 519,457 3 3 3 0
16 ชัยนาท 332,769 8 8 8 0
17 อุทัยธานี 329,536 8 8 8 0
18 อ่างทอง 283,732 7 7 7 0
19 นครนายก 256,085 4 3 4 0
20 สิงห์บุรี 212,690 6 6 6 0
21 สมุทรสงคราม 194,116 3 3 3 0

 

ภาคตะวันตก

 

ลำดับที่ จังหวัด

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

อำเภอ

ทั้งหมด

อำเภอ

ที่แจกสื่อฯ แล้ว

รอบแรก

อำเภอ

ที่แจกสื่อฯ แล้ว

รอบต่อมา

อำเภอ

ที่ยังไม่ได้แจกสื่อฯ

รอบต่อมา

22 ราชบุรี 850,162 10 10 9 1
23 กาญจนบุรี 842,882 13 13 7 6
24 ตาก 532,353 9 9 9 0
25 ประจวบคีรีขันธ์ 520,271 8 8 5 3
26 เพชรบุรี 471,087 8 8 5 3

 

ภาคตะวันออก

 

ลำดับที่ จังหวัด

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

อำเภอ

ทั้งหมด

อำเภอ

ที่แจกสื่อฯ แล้ว

รอบแรก

อำเภอ

ที่แจกสื่อฯ แล้ว

รอบต่อมา

อำเภอ

ที่ยังไม่ได้แจกสื่อฯ

รอบต่อมา

27 ชลบุรี 1,390,354 11 10 11 0
28 ฉะเชิงเทรา 690,226 11 11 9 2
29 ระยอง 661,220 8 7 8 0
30 สระแก้ว 550,937 9 8 9 0
31 จันทบุรี 524,260 10 10 10 0
32 ปราจีนบุรี 476,167 7 7 5 2
33 ตราด 224,010 7 4 7 0

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

 

ลำดับที่ จังหวัด

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

อำเภอ

ทั้งหมด

อำเภอ

ที่แจกสื่อฯ แล้ว

รอบแรก

อำเภอ

ที่แจกสื่อฯ แล้ว

รอบต่อมา

อำเภอ

ที่ยังไม่ได้แจกสื่อฯ

รอบต่อมา

34 นครราชสีมา 2,610,164 32 29 32 0
35 อุบลราชธานี 1,836,523 25 24 20 5
36 ขอนแก่น 1,781,655 26 12 9 17
37 บุรีรัมย์ 1,573,438 23 21 22 1
38 อุดรธานี 1,563,964 20 15 20 0
39 ศรีสะเกษ 1,462,028 22 16 16 6
40 สุรินทร์ 1,388,194 17 16 10 7
41 ร้อยเอ็ด 1,308,958 20 12 20 0
42 ชัยภูมิ 1,135,723 16 14 16 0
43 สกลนคร 1,134,322 18 18 18 0
44 กาฬสินธุ์ 984,030 18 12 7 11
45 มหาสารคาม 955,644 13 5 13 0
46 นครพนม 710,860 12 12 12 0
47 เลย 632,205 14 12 14 0
48 ยโสธร 540,383 9 9 9 0
49 หนองคาย 514,943 9 6 9 0
50 หนองบัวลำภู 507,137 6 6 6 0
51 บึงกาฬ 416,236 8 8 8 0
52 อำนาจเจริญ 374,698 7 7 7 0
53 มุกดาหาร 344,302 7 7 7 0

 

ภาคเหนือ

 

ลำดับที่ จังหวัด

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

อำเภอ

ทั้งหมด

อำเภอ

ที่แจกสื่อฯ แล้ว

รอบแรก

อำเภอ

ที่แจกสื่อฯ แล้ว

รอบต่อมา

อำเภอ

ที่ยังไม่ได้แจกสื่อฯ

รอบต่อมา

54 เชียงใหม่ 1,666,888 25 22 25 0
55 เชียงราย 1,204,660 18 17 18 0
56 ลำปาง 754,862 13 13 13 0
57 พะเยา 486,744 9 9 9 0
58 น่าน 477,912 15 15 15 0
59 อุตรดิตถ์ 460,995 9 9 9 0
60 แพร่ 456,074 8 8 8 0
61 ลำพูน 405,268 8 8 8 0
62 แม่ฮ่องสอน 246,549 7 7 7 0

 

ภาคใต้

 

ลำดับที่ จังหวัด

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

อำเภอ

ทั้งหมด

อำเภอ

ที่แจกสื่อฯ แล้ว

รอบแรก

อำเภอ

ที่แจกสื่อฯ แล้ว

รอบต่อมา

อำเภอ

ที่ยังไม่ได้แจกสื่อฯ

รอบต่อมา

63 นครศรีธรรมราช 1,541,843 23 21 23 0
64 สงขลา 1,389,890 16 11 12 4
65 สุราษฎร์ธานี 1,031,812 19 19 19 0
66 นราธิวาส 766,145 13 2 0 13
67 ปัตตานี 678,838 12 2 0 12
68 ตรัง 636,043 10 10 10 0
69 พัทลุง 518,021 11 11 11 0
70 ยะลา 506,138 8 2 0 8
71 ชุมพร 498,294 8 8 8 0
72 กระบี่ 450,890 8 7 8 0
73 ภูเก็ต 369,522 3 3 3 0
74 สตูล 309,793 7 7 7 0
75 พังงา 259,420 8 7 7 1
76 ระนอง 174,776 5 5 4 1
  รวม 64,785,909 928 810 791 137

 

หมายเหตุ:

- จำนวนประชากรใช้อ้างอิงจากปี พ.ศ. 2556

-การแจกสื่อในช่วงต้นนั้นหลายครั้งไม่ได้มีการเก็บประวัติและถ่ายรูปเก็บไว้

โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(บางอำเภอในรอบแรกแจกสื่อฯ ไปแล้วแต่ไม่ได้ทำรายงานไว้อย่างเป็นทางการ

จึงไม่ได้นับรวมในการแจกสื่อฯ รอบแรก)

 

Download ข้อมูลทั้งหมดได้ตาม link ด้านล่าง

http://www.d-study.com/attachments/article/736/ภาพรวมแจกสื่อฯ(364).xls

 

เอกสารรวมข้อมูลการแจกสื่อธรรม

หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุด ! ทำบำปให้กับตนเอง

หยุด ! ถวาย ทอง-เงิน แด่พระภิกษุและสามเณร

https://www.d-study.com/attachments/article/736/conclude (link เต็ม).pdf

 

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมดที่รวบรวมเป็นรายงานไว้

https://bit.ly/2R89g7T

 

รวมเรื่อง พระภิกษุ รับ ให้รับ หรือยินดี ทอง-เงิน

อันเขาเก็บไว้ให้ ต้องอาบัติ และเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

https://bit.ly/2A8tRzi

 

รวม คำถาม-คำตอบ เรื่องพระรับเงิน-ทองและกิจกรรมแจกสื่อฯ 

https://bit.ly/2CrwNbI

 

ข้อมูลจากพระไตรปิฎกฯ

ที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2PTho7q

 

ข้อธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของฆราวาส

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/00/960-secular

 

ข้อมูลประชากรปี 2556 จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/

ข้อมูลอำเภอจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

http://th.wikipedia.org/wiki/

ภาพแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศไทย

Attachments:
Download this file (ภาพรวมแจกสื่อฯ(364).xls)allthailand364[ความคืบหน้าล่าสุดแจกสื่อฯ]1685 kB
D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994