ภาพรวมการแจกสื่อหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนาทั้งประเทศไทย

การแจกสื่อ

#หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

#หยุดทำบาปให้กับตนเอง

#หยุดถวายทองเงินแด่พระภิกษุและสามเณร

---------- (เอกสารสื่อ หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา! หยุดถวาย ทอง-เงินแด่พระภิกษุและสามเณร ) ---------

 

ได้เริ่มแจกสื่อครั้งแรกอย่างเป็นทางการโดยมีจัดทำรายงานไว้ที่ จังหวัดขอนแก่น คือ

ทริปแรกคือ [1] 7 กันยายน 2552 ขอนแก่น

---------- (ความเป็นมาของกิจกรรมแจกสื่อฯ) ---------

และครั้งล่าสุดคือ

 

[347] 22-28 กุมภาพันธ์ 2563 เชียงใหม่ ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

 

รวมเวลาทั้งสิ้นกว่า 10 ปี แจกเอกสารไปประมาณ 2,000,000 + - ชุด

(ยังมีอีกเป็นสิบเป็นร้อยทริปที่แจกเอกสารคนเดียวหรือกลุ่มย่อย

ที่ไม่ได้เขียนรายงานอย่างเป็นทางการ)

 

โดยการแจกสื่อยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา! หยุดถวาย ทอง-เงินแด่พระภิกษุและสามเณร

ในช่วงแรกมีเป้าหมายคือแจกให้ได้ครบทุกจังหวัด ทุกอำเภอ

และทีมงานก็ได้บรรลุเป้าหมายแรกโดยแจกได้ครบทุกจังหวัด

เกือบทุกอำเภอ (บางอำเภอไม่ได้แจก)

เลยมีการวางแผนกันใหม่โดยจะแจกสื่อในอำเภอต่างๆด้วย

และมาบรรลุเป้าหมาย แต่ก็ยังไม่ครบทุกอำเภอด้วยเหตุบางประการ

(ภาคใต้บางอำเภอไม่ได้แจก

และภาคอีสานบางอำเภอแจกแล้วแต่เป็นการแจกสื่อช่วงแรกไม่ได้บันทึกประวัติไว้)

ในทริปที่ 236 และ 237

[236] 31-7 เมษายน 2555 ทริปปิดท้ายสยามประเทศ

[237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย

ซึ่งใช้เวลาทั้งสิ้นเกือบ 3 ปีกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

 

แต่การทำงานช่วงแรกๆนั้นใช้รถยนต์ส่วนตัวในการแจกสื่อ

เช่น มีรถยนต์ส่วนตัว 5 คัน แบ่งกันไปแจกสื่อคนละ 6 อำเภอ รวมทริปนั้นแจกสื่อได้ 30 อำเภอ

ทำให้มีบางอำเภอที่เคยแจกสื่อไปแล้วแต่ยังไม่ทั่วถึง

เนื่องจากผู้รับสื่อมีเป็นพันๆคนแต่มีผู้แจกแค่ 4-5 คน อีกทั้งยังมีเวลาจำกัดในการแจกสื่ออีกด้วย

รวมทั้งสภาพความเป็นจริง ตำบลบางตำบล ใหญ่กว่าอำเภอก็มี

แจกสื่อไปได้แค่ครึ่งตลาดแต่สื่อที่นำไปหมดก็มี

แจกสื่อไปได้ซักพักฝนตกแจกสื่อไม่ได้ทั่วถึงก็มี

 

ทำให้มีการแจกสื่อรอบที่สองเกิดขึ้น

โดยการแจกสื่อรอบที่สองนี้เน้นความทั่วถึงในการแจกสื่อ

พาหนะหลักที่ใช้ในการแจกสื่อที่เป็นรถบัสเป็นหลัก

แต่ละทริปมีผู้เข้าร่วมประมาณ 40-70 คน

เน้นอำเภอและชุมชนที่มีขนาดใหญ่เป็นหลัก

โดยการแจกสื่อรอบสองนี้จะแจกสื่อประมาณเดือนละ 1 ครั้ง (หากไม่เกิดเหตุสุดวิสัย)

ทุกครั้งที่มีการแจกสื่อจะมีการเสนอจังหวัดที่จะไปแจกสื่อครั้งต่อไปและทำการจับสลาก

เมื่อได้จังหวัดใดก็จะไปแจกสื่อในจังหวัดนั้นต่อไป

หลังจากนั้นก็มีการโหวตวันที่สมาชิกพร้อมที่สุดที่จะไปแจกสื่อในเดือนถัดไป

 

แต่ระยะหลังคณะแจกสื่อเหลือจำนวนน้อยลง

จึงเปลี่ยนพาหนะมาเป็นรถตู้และรถส่วนตัวตามความเหมาะสม

  

เพื่อแจกแจงการทำงานให้เห็นภาพได้ชัดเจนทีมงานจึงได้ทำตารางสรุปการแจกสื่อในประเทศไทยทั้งหมด

โดยแยกเป็นการแจกสื่อรอบแรกและรอบสอง ตามรายละเอียดด้านล่าง

 

 

 

 

ภาคกลาง+ กรุงเทพฯ

 

ลำดับที่ จังหวัด

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

อำเภอ

/ เขต

ทั้งหมด

อำเภอ / เขต

ที่แจกสื่อฯ แล้ว

รอบแรก

อำเภอ / เขต

ที่แจกสื่อฯ แล้ว

รอบต่อมา

อำเภอ / เขต

ที่ยังไม่ได้แจกสื่อฯ

รอบต่อมา

  กรุงเทพฯ
5,686,252 50 50 17 33
1 สมุทรปราการ 1,241,610 6 5 6 0
2 นนทบุรี 1,156,271 6 5 ุ6 0
3 นครสวรรค์ 1,073,142 15 15 7 8
4 ปทุมธานี 1,053,158 7 7 6 1
5 เพชรบูรณ์ 994,397 11 9 11 0
6 นครปฐม 882,184 7 7 6 1
7 พิษณุโลก 856,376 9 9 9 0
8 สุพรรณบุรี 848,066 10 10 10 0
9 พระนครศรีอยุธยา 797,970 16 16 11 5
10 ลพบุรี 757,970 11 7 11 0
11 กำแพงเพชร 728,631 11 11 11 0
12 สระบุรี 629,216 13 12 11 2
13 สุโขทัย 602,713 9 9 9 0
14 พิจิตร 548,855 12 12 7 5
15 สมุทรสาคร 519,457 3 3 3 0
16 ชัยนาท 332,769 8 8 8 0
17 อุทัยธานี 329,536 8 8 8 0
18 อ่างทอง 283,732 7 7 7 0
19 นครนายก 256,085 4 3 4 0
20 สิงห์บุรี 212,690 6 6 6 0
21 สมุทรสงคราม 194,116 3 3 3 0

 

ภาคตะวันตก

 

ลำดับที่ จังหวัด

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

อำเภอ

ทั้งหมด

อำเภอ

ที่แจกสื่อฯ แล้ว

รอบแรก

อำเภอ

ที่แจกสื่อฯ แล้ว

รอบต่อมา

อำเภอ

ที่ยังไม่ได้แจกสื่อฯ

รอบต่อมา

22 ราชบุรี 850,162 10 10 9 1
23 กาญจนบุรี 842,882 13 13 7 6
24 ตาก 532,353 9 9 9 0
25 ประจวบคีรีขันธ์ 520,271 8 8 5 3
26 เพชรบุรี 471,087 8 8 5 3

 

ภาคตะวันออก

 

ลำดับที่ จังหวัด

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

อำเภอ

ทั้งหมด

อำเภอ

ที่แจกสื่อฯ แล้ว

รอบแรก

อำเภอ

ที่แจกสื่อฯ แล้ว

รอบต่อมา

อำเภอ

ที่ยังไม่ได้แจกสื่อฯ

รอบต่อมา

27 ชลบุรี 1,390,354 11 10 10 1
28 ฉะเชิงเทรา 690,226 11 11 9 2
29 ระยอง 661,220 8 7 8 0
30 สระแก้ว 550,937 9 8 9 0
31 จันทบุรี 524,260 10 10 5 5
32 ปราจีนบุรี 476,167 7 7 5 2
33 ตราด 224,010 7 4 5 2

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

 

ลำดับที่ จังหวัด

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

อำเภอ

ทั้งหมด

อำเภอ

ที่แจกสื่อฯ แล้ว

รอบแรก

อำเภอ

ที่แจกสื่อฯ แล้ว

รอบต่อมา

อำเภอ

ที่ยังไม่ได้แจกสื่อฯ

รอบต่อมา

34 นครราชสีมา 2,610,164 32 29 19 13
35 อุบลราชธานี 1,836,523 25 24 20 5
36 ขอนแก่น 1,781,655 26 12 9 17
37 บุรีรัมย์ 1,573,438 23 21 8 15
38 อุดรธานี 1,563,964 20 15 18 2
39 ศรีสะเกษ 1,462,028 22 16 9 13
40 สุรินทร์ 1,388,194 17 16 10 7
41 ร้อยเอ็ด 1,308,958 20 12 10 10
42 ชัยภูมิ 1,135,723 16 14 15 1
43 สกลนคร 1,134,322 18 18 1 17
44 กาฬสินธุ์ 984,030 18 12 2 16
45 มหาสารคาม 955,644 13 5 3 10
46 นครพนม 710,860 12 12 12 0
47 เลย 632,205 14 12 8 6
48 ยโสธร 540,383 9 9 9 0
49 หนองคาย 514,943 9 6 0 9
50 หนองบัวลำภู 507,137 6 6 6 0
51 บึงกาฬ 416,236 8 8 8 0
52 อำนาจเจริญ 374,698 7 7 7 0
53 มุกดาหาร 344,302 7 7 7 0

 

ภาคเหนือ

 

ลำดับที่ จังหวัด

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

อำเภอ

ทั้งหมด

อำเภอ

ที่แจกสื่อฯ แล้ว

รอบแรก

อำเภอ

ที่แจกสื่อฯ แล้ว

รอบต่อมา

อำเภอ

ที่ยังไม่ได้แจกสื่อฯ

รอบต่อมา

54 เชียงใหม่ 1,666,888 25 22 25 0
55 เชียงราย 1,204,660 18 17 18 0
56 ลำปาง 754,862 13 13 13 0
57 พะเยา 486,744 9 9 9 0
58 น่าน 477,912 15 15 15 0
59 อุตรดิตถ์ 460,995 9 9 9 0
60 แพร่ 456,074 8 8 8 0
61 ลำพูน 405,268 8 8 8 0
62 แม่ฮ่องสอน 246,549 7 7 7 0

 

ภาคใต้

 

ลำดับที่ จังหวัด

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

อำเภอ

ทั้งหมด

อำเภอ

ที่แจกสื่อฯ แล้ว

รอบแรก

อำเภอ

ที่แจกสื่อฯ แล้ว

รอบต่อมา

อำเภอ

ที่ยังไม่ได้แจกสื่อฯ

รอบต่อมา

63 นครศรีธรรมราช 1,541,843 23 21 23 0
64 สงขลา 1,389,890 16 11 12 4
65 สุราษฎร์ธานี 1,031,812 19 19 13 6
66 นราธิวาส 766,145 13 2 0 13
67 ปัตตานี 678,838 12 2 0 12
68 ตรัง 636,043 10 10 10 0
69 พัทลุง 518,021 11 11 11 0
70 ยะลา 506,138 8 2 0 8
71 ชุมพร 498,294 8 8 6 2
72 กระบี่ 450,890 8 7 0 8
73 ภูเก็ต 369,522 3 3 0 3
74 สตูล 309,793 7 7 7 0
75 พังงา 259,420 8 7 0 8
76 ระนอง 174,776 5 5 3 2
  รวม 64,785,909 928 810 638 290

 

หมายเหตุ:

- จำนวนประชากรใช้อ้างอิงจากปี พ.ศ. 2556

-การแจกสื่อในช่วงต้นนั้นหลายครั้งไม่ได้มีการเก็บประวัติ

และถ่ายรูปเก็บไว้โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

Download ข้อมูลทั้งหมดได้ตาม link ด้านล่าง

http://www.d-study.com/attachments/article/736/ภาพรวมแจกสื่อฯ(347).xls

 

เอกสารรวมข้อมูลการแจกสื่อธรรม

หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุด ! ทำบำปให้กับตนเอง

หยุด ! ถวาย ทอง-เงิน แด่พระภิกษุและสามเณร

https://bit.ly/2z1FZEs

https://www.d-study.com/attachments/article/736/conclude.pdf

 

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมดที่รวบรวมเป็นรายงานไว้

https://bit.ly/2R89g7T

https://bit.ly/2T4rPau

 

รวมเรื่อง พระภิกษุ รับ ให้รับ หรือยินดี ทอง-เงิน

อันเขาเก็บไว้ให้ ต้องอาบัติ และเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

https://bit.ly/2A8tRzi

 

รวม คำถาม-คำตอบ เรื่องพระรับเงิน-ทองและกิจกรรมแจกสื่อฯ 

https://bit.ly/2CrwNbI

 

ข้อมูลจากพระไตรปิฎกฯ

ที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2PTho7q

 

ข้อมูลประชากรปี 2556 จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/

ข้อมูลอำเภอจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

http://th.wikipedia.org/wiki/

ภาพแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศไทย

Attachments:
Download this file (ภาพรวมแจกสื่อฯ(347).xls)allthailand347[ความคืบหน้าล่าสุดแจกสื่อฯ]1551 kB
D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994